Yazılım Güvenliği Risk Değerlendirmesi Nasıl Tamamlanır?


Teknoloji sayısız faydası sayesinde hayatımızda giderek artan bir rol oynuyor. Ne yazık ki, siber saldırılar da her yıl %400 artarak artıyor. Bu saldırılar, para kaybı ve tıbbi, kişisel, finansal ve diğer özel bilgilerin çalınması gibi farklı sorunlara neden olabilir.

Kuruluşunuz yazılım sistemlerine güveniyorsa, güvenlik riskleriyle mücadele tartışılamaz. Bu nedenle, bilgi varlıklarınızın güvenlik risklerine dayanacak kadar sağlam olduğundan her zaman emin olmalısınız. Bu gönderi, bir güvenlik riski değerlendirmesi yoluyla yazılım sistemlerinizin güvenilirliğini nasıl sağlayabileceğinizi araştırıyor.

Ama Öncelikle, Yazılım Güvenliği Risk Değerlendirmesi nedir?

Bir güvenlik riski değerlendirmesi, donanım, sistemler, veriler ve uygulamalar da dahil olmak üzere çeşitli bilgi varlıklarına yönelik potansiyel güvenlik açıklarını tanımlar, değerlendirir ve öncelik sırasına koyar. Bu bilgilerle donanmış olarak, önleyici savunma eylemleri gerçekleştirebilir ve bu tür saldırıların gerçekleşmesi durumunda etkili risk yanıtları hazırlayabilirsiniz. Risk değerlendirmesi nicel veya nitel olabilir. Nicel risk değerlendirmesi, sayılara ve yüzdelere odaklanır ve yazılım risklerinin mali etkisine ilişkin içgörü sağlayabilir. Tersine, niteliksel risk değerlendirmesi, riskin insan ve üretkenlik bileşenlerini ölçmeye yardımcı olur.

Yazılım Risk Değerlendirmeleri Temeldir çünkü aşağıdakilere yardımcı olurlar:

Daha İyi Güvenlikle Harcamaları Destekleyin

Şirketler her zaman bütçelerini kısmanın yollarını ararlar. Yetersiz bir yazılım güvenlik bütçesi, ileride sorun yaratabilir. Bir risk değerlendirmesiyle, sistemin kritik güvenlik açıklarını ve bunların etkilerini kolayca iletebilir ve artırılmış bir güvenlik bütçesini savunabilirsiniz.

Verimliliği Artırın

%100 kusursuz bir sistem yoktur. Bununla birlikte, uygun bir risk değerlendirmesiyle, güvenlik ekibi hangi risklerin daha kritik olduğuna öncelik verebilir ve bunlara daha fazla dikkat gösterebilir. Bu nedenle, risk değerlendirmesi kaynakların optimal kullanımına yardımcı olur.

İletişimi Teşvik Etmek

Çoğu zaman, yazılım güvenlik ekibi operasyonlarında izole edilmiştir. Ancak, bir risk değerlendirmesi proaktif iletişimi zorunlu kılar. Risk değerlendirmesi sürecinde güvenlik ekibi, hangi sistemleri kullandıklarını, kullanımlarını ve sistemdeki olası güvenlik açıklarını anlamak için başka bir departmandaki kişilerle etkileşim kurmalıdır – bu tür açık iletişim, yazılım güvenliği uyumluluğunun daha iyi olmasını sağlar.

Yazılım Güvenliği Risk Değerlendirmesi Adımları

1. Adım: Bilgi Varlıklarını Tanımlayın ve Kataloglayın

Risk değerlendirmesinin ilk adımı, şirketteki tüm yazılım varlıklarının kapsamlı bir listesini hazırlamaktır. Bu varlıklar, CRM’den sunuculara kadar değişebilir. Bundan sonra, bu varlıkların her birine hassasiyet seviyeleri ve şirketiniz için stratejik önemleri atayın. Bu şekilde, bu sistemlerdeki güvenlik açıklarını azaltmak için orantılı bir çaba gösterebilirsiniz.

2. Adım: Tehditleri Tanımlayın

Bilgisayar korsanları, çoğu yazılım sistemi için tespit edilmesi gereken en doğrudan tehdit olsa da, tehditler insan hataları da dahil olmak üzere farklı biçimlerde gelebilir. Bilgisayar korsanları, istenmeyen erişim elde etmek için öncelikli olarak bir işletmenin güvenlik duvarına saldırır. Tersine, insan hatası, bilgisayar sisteminden hayati bilgilerin yanlışlıkla silinmesini veya kötü amaçlı bir bağlantıya tıklanmasını içerebilir. Sisteminiz sağlam değilse, bu tür hatalar sistem arızasına neden olabilir.

COVID-19 salgını nedeniyle, birçok şirket artık yeni tehditler oluşturan uzaktan çalışma biçimlerini benimsiyor. Örneğin, kimlik avı saldırıları ve dezenformasyon kampanyaları, uzaktan çalışanlar arasında daha etkilidir.

3. Adım: Güvenlik Açıklarını Belirleyin

Güvenlik açığı, yazılım sisteminizdeki herhangi bir zayıflık noktasıdır. Örneğin, sisteminiz müşterilerin kart bilgilerini düzgün bir şekilde şifreleyemezse, bilgisayar korsanları bu tür bilgileri çalabilir ve dolandırıcılık yapabilir. Başka bir örnek, kayıt için zayıf pasaportlara izin vermek olabilir. Denetimler, güvenlik açığı tarama araçları, sızma testi ve daha fazlası aracılığıyla güvenlik açıklarını ciddi sorunlara yol açmadan önce belirleyebilir ve düzeltebilirsiniz.

4. Adım: Dahili Kontrolleri Analiz Edin

Tehditleri ve güvenlik açıklarını belirlemek için daha fazlasına ihtiyaç vardır. Bu tehditleri ve güvenlik açıklarını ortadan kaldırmak veya en aza indirmek için önlemler uygulamanız da yardımcı olacaktır. Eleme her zaman tercih edilir. Ancak bu mümkün olmadığında, maruziyeti azaltmak için kontrol önlemleri uygulamanız gerekir.

Kontrol önlemlerine örnek olarak, bilgisayar korsanlarını ve diğer yasa dışı izinsiz giriş biçimlerini tespit etmeye yönelik yazılım veya araçlar dahildir. Bu önlemler, sağlam bir güvenlik politikası geliştirerek, farklı düzeylerde güvenlik açıklıklarına ve hatta fiziksel kontrollere sahip olarak teknik olmayabilir.

5. Adım: Olayların Olasılığını Değerlendirin

Olasılıkları farklı risklere atamak, kaynakları daha iyi tahsis etmenize yardımcı olduğu için çok önemlidir. Çoğu şirket, farklı risk düzeylerini belirtmek için düşük, orta ve yüksek kategorileri kullanır.

Örneğin, yazılımın güncelliğini yitirme olasılığı yüksektir. Bu nedenle gereksiz kesintileri önlemek için yazılım sistemlerini otomatik olarak kontrol eden ve güncelleyen süreçlere sahip olmanız gerekir.

6. Adım: Olayların Etkilerini Belirleyin

Yazılım güvenliği olaylarının olasılığının yanı sıra, bu olayların potansiyel etkisini de belirlemeniz gerekir. Bu aşamaya etki analizi denir ve aşağıdakileri içermelidir:

  1. Uygulanan süreçler de dahil olmak üzere sistemin amacı.
  2. Sistemin kritikliği, değeri ve kuruluş için değeri ile tanımlanır.
  3. Veriler ve sistemin hassasiyeti.

Mümkün olduğunda hem nicel hem de nitel etki analizini uygulamalısınız. Ve etkiyi düşük, orta veya yüksek olarak tanımlayabilirsiniz.

7. Adım: Çalışanlar için Geçmiş Kontrolü Alın

Alınan önlemler ne olursa olsun, dürüst çalışanlar olmadan, sisteminiz her zaman vicdansız kişilere karşı savunmasız olacaktır. Bu nedenle, yazılım sisteminizi değerlendiren kişilerin geçmiş kontrolünden geçmesini sağlamalısınız.

A polis kontrolü tutuklamalar, mahkumiyetler ve diğer suçlar dahil olmak üzere bir kişinin sabıka geçmişini ortaya çıkarır. Bu nedenle, onları yüksek riskli çalışanlar yapan sabıka kaydı olan kişiler etkili bir şekilde belirlenebilir ve işe alma sürecinden filtrelenebilir. Ayrıca, mevcut çalışanlar periyodik olarak ve rol değiştirirken polis kontrolünden geçirilmelidir. Bu, çalışanların bütünlüğünün her zaman sağlanmasına yardımcı olur.

8. Adım: Yazılım Sisteminizdeki Riskleri Önceliklendirin

Olayların olasılığını ve etkisini birleştiren basit bir risk matrisi, riske öncelik vermek için değerli bir araçtır. Gerçekleşme olasılığı yüksek ve etkisi yüksek olan riskler yüksek önceliklerdir ve ortadan kaldırılmaları gerekir. Tersine, en düşük gerçekleşme şansına ve düşük etkiye sahip riskler en az öneme sahiptir. Çoğu kuruluş 3 x 3 veya 5 x 5 risk değerlendirme matrisi kullanır, ancak bu olasılık ve etki seviyelerine bağlıdır.

Adım 9: Tasarım Kontrolleri

Kontroller, yazılım güvenlik risklerinin etkisini ortadan kaldırmak veya en aza indirmek için alınan önlemlerdir. Düşük öncelikli risklere geçmeden önce kaynakları en yüksek öncelikli risklere tahsis etmelisiniz.

Adım 10: Sonucu Belgeleyin

Uygun dokümantasyon, yazılım güvenlik risk değerlendirmesinin hayati bir parçasıdır. Bu belgeleme, risk değerlendirme raporu olarak bilinir ve temel riskleri ve önerilen kontrolleri tanımlar. Kuruluş, bir risk değerlendirme belgesine sahip olarak, tehditler ortaya çıktıklarında proaktif olarak bunlara karşı koymayı planlayabilir.

Bir Yazılım Güvenliği Risk Değerlendirmesi Nasıl Tamamlanır yazısı ilk olarak SimplivLearning Blog’da yayınlandı.


Kaynak : https://blog.simpliv.com/how-to-complete-a-software-security-risk-assessment/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=how-to-complete-a-software-security-risk-assessment

SMM Panel PDF Kitap indir