Phrasal Fiilleri Kolayca Öğretmenin 8 YoluÖbek fiiller, İngilizce dilinin yaygın ve önemli bir parçasıdır ve bir öğretmen olarak, bunları İngilizce öğrenenlere etkili bir şekilde nasıl öğreteceğini bilmek çok önemlidir. İşte İngilizce öbek fiilleri öğretmek için bazı temel stratejiler.

1. Öbek fiilleri bağlam içinde tanıtın

Öbek fiilleri bağlam içinde tanıtmak, öğrencilerin öbek fiillerin anlamını anlamalarına yardımcı olmanın en etkili yollarından biridir. Bağlamsallaştırma, videolar, resimler ve okuma metinleri dahil olmak üzere çeşitli yollarla yapılabilir.

Örnek: “run into” deyimsel fiilini öğretirken, bir kafede birbirine koşan iki arkadaşın videosunu gösterebilirsiniz. Öbek fiili eylem halinde görerek, öğrenciler kelimenin anlamını daha iyi anlayabilirler.

2. Öbek fiilleri gruplar halinde öğretin

Phrasal fiiller, anlamlarına veya işlevlerine göre gruplandırılabilir. Öbek fiilleri bu şekilde gruplandırmak, öğrencilerin bağlam içinde nasıl kullanıldıklarını anlamalarına yardımcı olur ve ayrıca kelimeleri daha kolay hatırlamalarına yardımcı olabilir.

Örnek: seyahatle ilgili deyimsel fiiller, “kalkış”, “kara” ve “giriş” gibi birlikte gruplandırılabilir.

3. Gerçek hayattan örnekler kullanın

Gerçek hayattan örnekler, öğrencilerin öbek fiillerin günlük dilde nasıl kullanıldığını anlamalarına yardımcı olabilir. Öğretmenler, öbek fiillerin bağlam içinde nasıl kullanıldığını göstermek için filmlerden, TV programlarından, kitaplardan ve gazetelerden örnekler kullanabilir.

Örnek: “ayrılmak” deyimsel fiilini öğretirken, bir öğretmen bir filmden veya TV programından bir çiftin ayrıldığını gösteren bir klip gösterebilir, bu da öğrencilerin kelimeyi daha iyi anlamalarını sağlar.

4. Parçacığa odaklanın

Phrasal fiiller bir fiil ve bir parçacıktan oluşur (örneğin, “run into”, “look up”). Çoğu durumda, öbek fiilin anlamı parçacığa bağlıdır. Bu nedenle, deyimsel fiilleri öğretirken edat üzerine odaklanmak önemlidir.

Örnek: “breakdown” deyimsel fiili “çalışmayı bırakmak” anlamına gelebilir, ancak “breakdown”, “bir ilişkiyi bitirmek” anlamına gelir. Öğretmenler öbek fiillerde kullanılan farklı edatlara odaklanmalı ve bunların fiilin anlamını nasıl değiştirdiğini açıklamalıdır.

5. Görsel yardımcılar kullanın

Görsel yardımlar, öğrencilerin deyimsel fiilleri daha iyi anlamalarına yardımcı olabilir. Öğretmenler öbek fiillerin anlamını açıklamak için resimler, diyagramlar ve videolar kullanabilir.

Örnek: “bak” deyimsel fiilini öğretirken, öğretmen bir kitapta veya internette bilgi arayan birinin resmini gösterebilir. Bu, öğrencilerin öbek fiilin anlamını anlamalarına yardımcı olacaktır.

6. Öbek fiil oyunlarıyla alıştırma yapın

Oyunlar, deyimsel fiilleri uygulamanın eğlenceli ve ilgi çekici bir yolu olabilir. Öğretmenler masa oyunları, kart oyunları ve hafıza oyunları gibi öğrencilerin fiil öbeklerini kullanmasını ve hatırlamasını gerektiren oyunlar oluşturabilir.

Örnek: bir tahta oyununda her karede farklı öbek fiiller olabilir ve öğrencilerin bir sonraki kareye geçmeden önce bir cümlede öbek fiili kullanmaları gerekir.

7. Geri bildirim sağlayın

Geri bildirim sağlamak, öğrencilerin deyimsel fiil kullanımlarını geliştirmelerine yardımcı olmak için çok önemlidir. Öğretmenler, yazma ve konuşma görevlerinde deyimsel fiillerin kullanımı, hataları düzeltme ve iyileştirme önerileri sunma konusunda geri bildirim sağlayabilir.

Örnek: Öğretmenler ayrıca, öğrencilerin deyimsel fiilleri doğru kullandıklarını vurgulayarak ve onları kullanmaya devam etmeleri için teşvik ederek olumlu geri bildirimde bulunabilirler.

8. Bireysel çalışma için kaynaklar sağlayın

Bireysel çalışma için kaynaklar sağlamak, sınıf dışında öbek fiil kullanımlarını geliştirmek isteyen öğrenciler için de yararlı olabilir. Öğretmenler, öbek fiillere odaklanan ve alıştırmalar ve uygulama etkinlikleri sunan web siteleri, uygulamalar ve kitaplar önerebilir.

Örnek: öğrenciler ayrıca kelimeleri kendi başlarına gözden geçirmek için kendi kelime kartlarını veya çalışma kılavuzlarını oluşturmaya teşvik edilebilir.

öbek fiiller

Öğrencilerin öbek fiillerle yaptığı yaygın hatalar

Öğretmenlerin, öğrencilerin deyimsel fiilleri kullanırken yaptıkları yaygın hataların farkında olmaları da önemlidir. Yaygın bir hata, yanlış parçacığı bir deyimsel fiille kullanmaktır. Örneğin, bilgi aramak için “yukarı bak” yerine “bak” ifadesinin kullanılması. Öğretmenler bu hataları düzeltmeli ve fiilin doğru kullanımı konusunda rehberlik etmelidir.

Diğer bir yaygın hata, fiilleri çok sık kullanmaktır, bu da yazmayı veya konuşmayı resmi olmayan veya belirli durumlar için uygunsuz hale getirebilir. Öğretmenler, öğrencilerin ne zaman deyimsel fiil kullanmanın uygun olduğunu ve ne zaman daha resmi bir dil kullanmaları gerektiğini anlamalarına yardımcı olabilir.

Son olarak, öğretmenlerin sabırlı olması ve öğrencilere pratik yapmaları ve deyimsel fiil kullanımlarını geliştirmeleri için birçok fırsat sağlaması önemlidir. Yeni bir dil öğrenmek zaman ve çaba gerektirir ve deyimsel fiillerde uzmanlaşmak da bir istisna değildir. Özveri ve uygulama ile öğrenciler, İngilizce’deki deyimsel fiilleri anlamalarını ve kullanmalarını geliştirebilirler.

Öbek fiillerin müfredata yerleştirilmesi

Bir öğretmen olarak, deyimsel fiilleri öğretmenin daha büyük bir sürecin sadece bir parçası olduğunu hatırlamak önemlidir. Müfredat. Öğretmenler, deyimsel fiilleri öğretmek için ne kadar zaman ayıracaklarına karar verirken, dersin amaçlarının yanı sıra öğrencilerinin ihtiyaçlarını ve yeteneklerini de göz önünde bulundurmalıdır. Öğrencilerin ilgisini ve motivasyonunu korumak için çeşitli öğretim yöntemleri ve etkinlikleri kullanarak dersleri ilgi çekici ve etkileşimli tutmak da önemlidir.

Öbek fiilleri öğretmek için yararlı bir yaklaşım, onları bir tema veya konuya dahil etmektir. Örneğin, sınıf seyahat ve turizm üzerine çalışıyorsa, öğretmen bu konuyla ilgili “check in”, “take off” ve “get away” gibi deyimsel fiilleri tanıtabilir. Bu, öbek fiillerin gerçek hayattaki durumlarda nasıl kullanıldığını görebildikleri için, öğrenmeyi öğrenciler için daha alakalı ve ilgi çekici hale getirmeye yardımcı olur.

Diğer bir etkili yaklaşım, haber makaleleri veya videolar gibi fiil öbekleri içeren özgün materyaller kullanmaktır. Bu, öğrencilerin öbek fiillerin bağlam içinde nasıl kullanıldığını görmelerine yardımcı olur ve onları çeşitli farklı öbek fiiller ve anlamlarıyla tanıştırır.

Bu stratejilere ek olarak, öğretmenler deyimsel fiilleri öğretmek için teknolojiyi de kullanabilirler. Örneğin, öğrencilerin Quizlet veya Kahoot gibi deyimsel fiilleri pratik yapmasına ve öğrenmesine yardımcı olabilecek çeşitli uygulamalar ve çevrimiçi araçlar vardır. Bu araçlar sınıfta kullanılabilir veya öğrencilerin kendi başlarına pratik yapmaları için ev ödevi olarak verilebilir.

Öğretmenlerin kurs boyunca öğrencilerinin deyimsel fiilleri anlamalarını ve kullanmalarını değerlendirmeleri de önemlidir. Bu, sınavlar veya ev ödevleri gibi biçimlendirici değerlendirmelerin yanı sıra sınıf gözlemleri ve etkileşimleri yoluyla yapılabilir. Öğretmenler, öğrencilere deyimsel fiillerin kullanımları hakkında geri bildirim sağlayabilir, iyileştirilmesi gereken alanları vurgulayabilir ve doğru kullanım konusunda rehberlik sağlayabilir.

Ayrıca öğretmenler, sınavlar veya yazma ödevleri gibi özetleyici değerlendirmelere deyimsel fiilleri de dahil edebilir. Bu, öğrencilerin deyimsel fiilleri daha resmi ortamlarda etkili ve uygun bir şekilde kullanabilmelerini sağlamaya yardımcı olur.

Öğretmenlerin öbek fiilleri öğretirken kültürel farklılıkların farkında olmaları da önemlidir. Öbek fiillerin farklı kültürlerde farklı anlamları veya çağrışımları olabilir, bu nedenle öğretmenler bu farklılıklara duyarlı olmalı ve farklı bağlamlarda öbek fiilleri uygun şekilde nasıl kullanacakları konusunda rehberlik sağlamalıdır.

Son olarak, öğretmenlerin deyimsel fiilleri öğretme yaklaşımlarında esnek ve uyarlanabilir olmaları önemlidir. Farklı öğrencilerin farklı öğrenme stilleri ve yetenekleri olacaktır ve bazı öğrenciler fiil öbeklerini diğerlerinden daha zor bulabilir. Öğretmenler, öğretim yöntemlerini ve yaklaşımlarını öğrencilerinin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde uyarlamaya ve herkesin deyimsel fiilleri etkili bir şekilde anlayıp kullanabilmesini sağlamaya hazırlıklı olmalıdır.

Sonuç olarak, İngilizce öbek fiillerin öğretilmesi, dil öğreniminin önemli bir parçasıdır. Öğretmenler, çeşitli stratejiler ve yaklaşımlar kullanarak, öbek fiilleri temalara veya konulara dahil ederek, otantik materyaller kullanarak, teknolojiyi dahil ederek, öğrencilerin anlayışını ve kullanımını değerlendirerek, kültürel farklılıkların farkında olarak ve esnek ve uyarlanabilir olarak öğrencilerinin anlayışlarını geliştirmelerine yardımcı olabilir. ve öbek fiillerin kullanımı.

Phrasal Fiilleri Kolayca Öğretmenin 8 Yolu

Anita Lindquist, Stockholm’deki bir Ortaokulda Müfredat Başkanıdır. Halk eğitiminde mükemmelliğin savunucusu ve öğrenme ve öğretme metodolojileri konusunda tutkulu.


Kaynak : https://brightclassroomideas.com/8-ways-to-teach-phrasal-verbs-easily/

SMM Panel PDF Kitap indir