Öldürücü Karşılaştırma ve Kontrast Denemesi YazmakKarşılaştırma ve Karşıtlık makalesi tam olarak nedir?

Bir karşılaştırma ve kontrast denemesi, iki veya daha fazla konu arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları araştıran bir deneme türüdür. Bu tür bir makale genellikle yazarın konular arasındaki temel benzerlikleri ve farklılıkları belirleyip analiz etmesini ve ardından analizlerine dayalı olarak sonuçlar çıkarmasını gerektirir.

Bir karşılaştırma ve karşıtlık denemesinin amacı, okuyucunun karşılaştırılan ve karşılaştırılan konuları daha iyi anlamasına yardımcı olmak ve bunlar arasındaki ilişkiler hakkında içgörü sağlamaktır. Bu tür bir makale, insanlar, yerler, olaylar, fikirler ve sanat veya edebiyat eserleri dahil olmak üzere hemen hemen her şeyi karşılaştırmak ve karşılaştırmak için kullanılabilir.

Bir karşılaştırma ve zıtlık denemesinde yazar, benzerliklerini ve farklılıklarını göstermek için iki veya daha fazla konuyu karşılaştırmaya ve karşılaştırmaya odaklanır. bu yazar benzerliklere, farklılıklara veya her ikisine birden odaklanmayı seçebilir. Bu makalenin amacı, iki veya daha fazla şeyin nasıl benzer ve farklı olduğunu göstermektir.

Bir karşılaştırma ve zıtlık denemesi yazarken, anlamlı benzerlikleri ve farklılıkları olan iki veya daha fazla konu seçmek önemlidir. Yazar ayrıca, noktalarını desteklemek ve argümanlarını ikna edici kılmak için belirli örnekler ve kanıtlar kullanmalıdır. Ek olarak, yazar bir konuya karşı önyargı veya kayırmacılıktan kaçınmaya dikkat etmelidir.

Karşılaştırma ve Karşıtlık denemesinin temel yapısı

Giriş

Bir karşılaştırma ve karşılaştırma denemesinin girişi, karşılaştırılan ve karşılaştırılan konular hakkında bazı arka plan bilgileri sağlamalı ve ayrıca makalenin ana noktalarını özetleyen net bir tez cümlesi içermelidir.

Bir karşılaştırma ve kontrast denemesinin girişine nelerin dahil edileceğine dair bazı ipuçları:

 • Konular hakkında genel bilgiler: Giriş, karşılaştırılan ve karşılaştırılan konular hakkında bazı genel bilgilerle başlamalıdır. Bu, adlarını, kökenlerini, özelliklerini, önemlerini veya okuyucunun konuları anlamasına yardımcı olan diğer ilgili bilgileri içerebilir.
 • Makalenin amacının açıklanması: Yazar, konuları neden karşılaştırdıklarını ve karşılaştırdıklarını ve analizleriyle neyi başarmayı umduklarını açıklamalıdır. Bu, benzerlikleri ve farklılıkları göstermek, konulara içgörü sağlamak veya okuyucuyu belirli bir bakış açısını benimsemeye ikna etmek olabilir.
 • Tez cümlesi: Tez cümlesi açık, özlü ve spesifik olmalıdır. Makalenin ana noktalarını özetlemeli ve okuyucu için bir yol haritası sağlamalıdır. Örneğin, iki film hakkında bir karşılaştırma ve karşıtlık denemesi için bir tez cümlesi şöyle olabilir: “‘The Godfather’ ve ‘The Godfather: Part II’ temaları ve karakterleri açısından pek çok benzerliğe sahip olsalar da, hikaye anlatma tekniklerinde önemli ölçüde farklılık gösterirler. ve sinematografi.”

Yazar, bu unsurları girişe dahil ederek makale için bağlam ve yapı sağlayabilir ve okuyucunun karşılaştırma ve karşıtlığın amacını anlamasına yardımcı olabilir.

Denemeyi Karşılaştırın ve Karşılaştırın

Ana bölüm

Bir karşılaştırma ve karşıtlık denemesinin ana gövdesi, karşılaştırılan ve karşılaştırılan konular arasındaki benzerliklere ve farklılıklara odaklanmalıdır. Her paragraf belirli bir karşılaştırma veya karşıtlık noktası geliştirmeli ve destekleyici kanıtlar ve örnekler sağlamalıdır.

Bir karşılaştırma ve karşıtlık denemesinin ana gövdesine nelerin dahil edileceğine dair bazı ipuçları:

 • Konu cümlesi: Her paragraf, yapılan karşılaştırma veya zıtlık noktasını tanımlayan net bir konu cümlesiyle başlamalıdır. Bu cümle, tez cümlesi ile ilgili olmalı ve paragraf için net bir odak sağlamalıdır.
 • Destekleyici kanıt ve örnekler: Yazar, karşılaştırma veya karşıtlık noktalarını desteklemek için kanıt ve örnekler sağlamalıdır. Bu kanıt deneklerin kendilerinden, dış kaynaklardan veya kişisel deneyimlerden gelebilir. Ortaya konan noktayı açıklamaya yardımcı olan belirli ve ilgili örneklerin kullanılması önemlidir.
 • Analiz ve açıklama: Yazar, sağlanan kanıtları ve örnekleri analiz etmeli ve bunların öne sürülen noktayı nasıl desteklediğini açıklamalıdır. Bu analiz açık, öz ve iyi desteklenmiş olmalıdır.
 • Geçiş Cümleleri: Yazar, her paragrafı bir öncekine bağlamak ve okuyucunun bir karşılaştırma veya zıtlık noktasından diğerine sorunsuzca geçmesine yardımcı olmak için geçiş cümleleri kullanmalıdır.
 • Denge: Yazar, tartışılan benzerlikler ve farklılıklar arasında bir denge sağlamaya çalışmalıdır. Bir konuya karşı önyargı veya kayırmacılıktan kaçınmak ve adil ve objektif bir analiz sağlamak önemlidir.

Yazar, bu unsurları makalenin ana gövdesine dahil ederek, karşılaştırılan ve zıtlaştırılan konular arasındaki benzerlikler ve farklılıklar hakkında net ve iyi desteklenmiş bir analiz sağlayabilir.

Sonuç

Bir karşılaştırma ve karşılaştırma denemesinin sonucu, denemede belirtilen ana noktaları özetlemeli ve karşılaştırılan ve karşılaştırılan konular hakkında nihai bir bakış açısı sağlamalıdır.

Bir karşılaştırma ve kontrast denemesinin sonucuna nelerin dahil edileceğine dair bazı ipuçları:

 • Tez cümlesini yeniden ifade edin: Sonuç, tez cümlesini açık ve öz bir şekilde yeniden ifade ederek başlamalıdır. Bu, okuyucuya makalenin ana noktasını hatırlatmaya yardımcı olur.
 • Ana noktaları özetleyin: Yazar, karşılaştırılan ve zıtlaştırılan konular arasındaki en önemli benzerlikleri ve farklılıkları vurgulayarak, denemede belirtilen ana noktaları özetlemelidir. Bu, özlü ve anlaşılması kolay bir şekilde yapılmalıdır.
 • Son bir bakış açısı sağlayın: Yazar, karşılaştırılan ve karşılaştırılan konular hakkında son bir bakış açısı sağlamalıdır. Bu, analiz yoluyla öğrenilenlerin bir yansıması, daha fazla çalışma için bir öneri veya bir eylem çağrısı olabilir.
 • Sonuç cümlesi: Sonuç, okuyucu üzerinde kalıcı bir izlenim bırakan güçlü bir sonuç cümlesi ile bitmelidir. Bu unutulmaz bir alıntı, düşündürücü bir soru veya harekete geçirici bir mesaj olabilir.

Yazar, bir karşılaştırma ve karşılaştırma denemesinin sonucuna bu unsurları dahil ederek, karşılaştırılan ve karşılaştırılan konuların net ve iyi desteklenmiş bir analizini sağlayabilir ve okuyucuya konu hakkında nihai bir bakış açısı sağlayabilir.

Karşılaştırma ve Karşıtlık denemesi nasıl yazılır?

Karşılaştırma ve kontrast denemesi yazmak için temel adımlar şunlardır:

AŞAMA 1: Konunuzu seçin: Karşılaştırılabilecek ve anlamlı bir şekilde karşılaştırılabilecek iki konu seçin. Değerli bir analiz yapmak için yeterli benzerlik ve farklılıklara sahip olduklarından emin olun.

ADIM 2: Bir tez cümlesi geliştirin: Tez cümleniz ana karşılaştırma ve zıtlık noktasını belirtmeli ve makale için bir yol haritası sağlamalıdır. Bu, makalenin ana noktalarını özetleyen açık ve özlü bir ifade olmalıdır.

AŞAMA 3: Bilgi toplayın: Karşılaştırılan ve karşılaştırılan konular hakkında bilgi toplayın. Bu, kitap okumayı, film izlemeyi, röportaj yapmayı veya çevrimiçi araştırma yapmayı içerebilir.

ADIM 4: Makalenizi düzenleyin: İster blok ister nokta nokta olsun, makaleniz için bir yapıya karar verin. Bir blok yapıda, tüm benzerlikleri ve ardından tüm farklılıkları tartışırsınız, nokta nokta bir yapıda ise benzerlikleri ve farklılıkları tartışmak arasında gidip gelirsiniz.

ADIM 5: Girişinizi yazın: Girişiniz, karşılaştırılan ve karşılaştırılan konular hakkında bazı arka plan bilgileri sağlamalı, makalenin amacını açıklamalı ve net bir tez cümlesi sağlamalıdır.

ADIM 6: Ana gövdenizi yazın: Makalenin ana gövdesinde karşılaştırma ve zıtlık noktalarınızı geliştireceksiniz. Her paragraf belirli bir noktaya odaklanmalı ve destekleyici kanıtlar ve örnekler sağlamalıdır.

ADIM 7: Sonucunuzu yazın: Sonucunuz, makalenin ana noktalarını özetlemeli, karşılaştırılan ve karşılaştırılan konulara ilişkin nihai bir bakış açısı sağlamalı ve güçlü bir sonuç cümlesiyle sona ermelidir.

ADIM 8: Gözden geçirin ve düzenleyin: Makalenizi gözden geçirin ve gerekli revizyonları veya düzenlemeleri yapın. Yazınızın düzenine, açıklığına ve tutarlılığına dikkat edin.

Bu adımları izleyerek, iyi yapılandırılmış ve iyi desteklenmiş bir karşılaştırma ve karşılaştırma yazısı yazabilirsiniz.

Denemeyi Karşılaştırın ve Karşılaştırın

Faydalı ipuçları

Elbette, başarılı bir karşılaştırma ve zıtlık denemesi yazmak için bazı uzman ipuçlarını burada bulabilirsiniz:

 • Güçlü bir tez cümlesi seçin: Tez cümleniz, makalenizin belkemiğidir. Ana karşılaştırma ve zıtlık noktasını açık ve öz bir şekilde belirtmeli ve makale için bir yol haritası sağlamalıdır.
 • Net bir organizasyon yapısı kullanın: Makaleniz için bir yapı belirleyin ve ona bağlı kalın. İster bir blok ister nokta nokta bir yapı seçin, net ve takip etmesi kolay olduğundan emin olun.
 • Spesifik ve ilgili örnekler kullanın: Karşılaştırma ve zıtlık noktalarınızı desteklemek için somut ve spesifik örnekler kullanın. Bu, analizinizin daha ikna edici ve ilgi çekici olmasına yardımcı olacaktır.
 • Geçiş sözcüklerini ve tümceciklerini kullanın: Fikirlerinizi birbirine bağlamak ve makalenizin sorunsuz bir şekilde akmasını sağlamak için geçiş sözcüklerini ve tümceciklerini kullanın. Geçiş kelimeleri ve deyimlerinin örnekleri arasında “benzer şekilde”, “karşıt olarak”, “öte yandan” ve “benzer şekilde” yer alır.
 • Objektif olun: Bir karşılaştırma ve zıtlık denemesi yazarken objektif kalmak ve önyargıdan kaçınmak önemlidir. Karşılaştırılan ve karşılaştırılan her iki konuya karşı adil olun ve dengeli bir analiz sağlayın.
 • Karşılaştırmalı dil kullanın: Okuyucunuzun karşılaştırılan ve karşılaştırılan konular arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları anlamasına yardımcı olmak için karşılaştırmalı bir dil kullanın. Karşılaştırmalı dil örnekleri arasında “daha fazla/daha az”, “benzer/farklı” ve “aynen/aynen” yer alır.
 • Gözden geçirin ve düzenleyin: Makalenizi gözden geçirin ve gerekli revizyonları veya düzenlemeleri yapın. Yazınızın düzenine, açıklığına ve tutarlılığına dikkat edin.

Bu uzman ipuçlarını izleyerek, karşılaştırılan ve karşılaştırılan konular arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları etkili bir şekilde analiz eden başarılı bir karşılaştırma ve karşılaştırma yazısı yazabilirsiniz.

Öğrencilerin yaptığı yaygın hatalar

Öğrencilerin bir karşılaştırma ve kontrast denemesi yazarken yaptıkları bazı yaygın hatalar şunlardır:

 • Bir konuya çok fazla odaklanmak: Karşılaştırılan ve karşılaştırılan her iki konunun dengeli bir analizini sağlamak önemlidir. Bir konuya çok fazla odaklanmak, makalenin önyargılı ve tek taraflı görünmesine neden olabilir.
 • Net bir organizasyon yapısı kullanmamak: Başarılı bir karşılaştırma ve karşılaştırma yazısı için net bir organizasyon yapısı şarttır. Deneme dağınıksa, okuyucunun analizi takip etmesi zor olabilir.
 • Alakasız veya yetersiz örnekler kullanmak: Alakasız veya yetersiz örnekler kullanmak, makalenin argümanını zayıflatabilir ve makaleyi daha az ikna edici hale getirebilir. Kullandığınız örneklerin spesifik, alakalı olduğundan ve karşılaştırma ve karşıtlık noktalarınızı desteklediğinden emin olun.
 • Belirsiz veya genel bir dil kullanmak: Belirsiz veya genel bir dil kullanmak, makalenin zayıf ve inandırıcı gelmemesine neden olabilir. Analizinizi daha ilgi çekici ve ikna edici hale getirmek için belirli ve açıklayıcı bir dil kullanın.
 • Makaleyi gözden geçirmemek veya düzenlememek: Makalenin gözden geçirilmemesi veya düzenlenmemesi hatalara, yazım hatalarına ve makalenin argümanını zayıflatabilecek diğer hatalara neden olabilir. Makaleyi dikkatlice incelediğinizden ve gerekli revizyonları veya düzenlemeleri yaptığınızdan emin olun.
 • Tez cümlesini desteklememek: Tez cümlesi, makalenin belkemiğidir ve onu güçlü argümanlar ve kanıtlarla desteklememek, makalenin genel etkisini zayıflatabilir. Makalede belirttiğiniz her noktanın tez cümlesini desteklediğinden emin olun.

Bu yaygın hatalardan kaçınarak, karşılaştırılan ve karşılaştırılan konular arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları etkili bir şekilde analiz eden başarılı ve ikna edici bir karşılaştırma ve karşılaştırma yazısı yazabilirsiniz.

Öldürücü Karşılaştırma ve Kontrast Denemesi Yazmak

Alexandra, Birleşik Krallık’ta yerleşik bir öğretmen ve serbest yazardır, evde eğitim ve makale yazma ve İngilizce akademik destek sağlar. Hem Birleşik Krallık’taki hem de uluslararası öğrencilerin Birleşik Krallık’taki en iyi bağımsız okullarda ve üniversitelerde yer almalarına ve IGCSE, A level ve IB sınavlarında yüksek notlar almalarına yardımcı olur. Ayrıca öğrencilerin ve profesyonellerin beyin fırtınası yapmasına, açık ve ikna edici bir şekilde iletişim kurmasına, stili ve dilbilgisini geliştirmesine ve son teslim tarihlerini karşılamasına yardımcı olur. Boş zamanlarında yaratıcı yazarlık üzerine kısa öyküler ve makaleler yazıyor.


Kaynak : https://brightclassroomideas.com/writing-a-killer-compare-and-contrast-essay/

SMM Panel PDF Kitap indir