Öğrencilerin Öğrenme Engellerini Aşmasına Yardımcı Olmanın YollarıHer çocuğun okulda kolay bir zamanı yoktur. Çocukların öğrenmelerine engel olabilecek birçok farklı engel vardır. Öğretmenler, bir çocuğun hayatında son derece önemli bir role sahip olsalar da, bazen çeşitli öğrenme engellerini fark edemeyecek veya ele alamayacak kadar esnek olabilirler. Bazı durumlarda, bunlar sadece biraz ekstra dikkat ve birkaç yeni strateji ile kolayca çözülebilir. İşte öğrencilerinizin öğrenmelerinin önündeki engelleri aşmalarına yardımcı olmanın birkaç yolu.

Bazı Yaygın Öğrenme Engelleri Nelerdir?

Tüm çocuklar aynı olmadığından, tüm çocuklar aynı öğrenme engellerini yaşamazlar. Yaygın öğrenme engellerinin bu kısa listesine ve çocukların bunları nasıl deneyimleyebileceğine bir göz atın:

  • Otizm, DEHB, anksiyete veya depresyon gibi ruh sağlığı sorunları;
  • gibi öğrenme bozuklukları disleksi;
  • İhmalkar veya kötü niyetli bir ev ortamı;
  • Zorbalık;
  • Hanehalkı yoksulluğu yetersiz beslenmeye, uyku eksikliğine ve kötü hijyene yol açabilir.

Bir öğretmen olarak, bir öğrencinin öğrenimine erişemediğine dair işaretlere göz kulak olmak sizin görevinizdir. Bu çocuğun nasıl ve hangi nedenlerle zorluk yaşıyor olabileceğini değerlendirin. Çalışmalarını, diğer çocuklarla etkileşimlerini ve konsantre olma yeteneklerini kontrol edin.

Öğrenme Engelleri

Veli Katılımını Teşvik Edin

Öğrenmelerinde engellerle karşılaşan çocukların velileriyle potansiyel olarak hassas bir sohbette yön bulmak zor olabilir. Ancak meseleye okul ve ev hayatı da dahil olmak üzere her açıdan yaklaşmaya çalışmak önemlidir. Örneğin, bir çocuğun olası DEHB’yi düşündürecek şekilde mücadele ettiğini fark ettiyseniz, özel öğrenme stratejileri bulmak için bunu çocuğun velileriyle tartışın. Bir DEHB teşhisi Manchester çocuğun, velilerinin ve okulun ihtiyaçlarını daha iyi anlamasına yardımcı olabilir. Tabii ki her aile farklıdır ve bazı insanlar çocuklarına hastalık teşhisi konulmasına karşı dirençlidir. Bunun bir etiket değil, çocuklarının daha iyi öğrenme yolları bulmasına yardımcı olmanın bir yolu olduğu konusunda onlara güvence verin.

Yetiştirme ve Empatiye Odaklanma

Bazen öğrenmekte güçlük çeken bir öğrenci, zorlayıcı şekillerde davranmak, onlara karşı olumlu hissetmeyi zorlaştırıyor. Bununla birlikte, empatik, sabırlı ve nazik olarak, zorlu bir çocuğu potansiyellerini gerçekleştirmesi için teşvik edebilirsiniz. Bazı çocuklar ev ortamlarında çok fazla sevgi ve ilgi görmeyebilirler, bu nedenle öğretmenlerin sabırla tepki vermesi, yapmamak cazip gelse bile çok önemlidir.

Ek Sınıf Desteği İsteyin

Birçok okul, sınıflarında öğrenme güçlüğü çeken çok sayıda çocuğu olan öğretmenlere bir sınıf asistanı tahsis etme olanağına sahiptir. Bir öğretim asistanının sınıfınıza katılması için hangi hükümlerin olabileceği konusunda bölüm müdürünüzle veya okul müdürüyle konuşun. Başlamadan önce, sınıfta zaten gözlemlediklerinize dayanarak endişeleriniz hakkında asistanla bir toplantı yapın. Bu şekilde, sınıftaki her çocuk için daha elverişli bir öğrenme ortamı sağlamak için birlikte çalışabilirsiniz.

Öğrencilerin Öğrenme Engellerini Aşmasına Yardımcı Olmanın Yolları

Anita Lindquist, Stockholm’deki bir Ortaokulda Müfredat Başkanıdır. Halk eğitiminde mükemmelliğin savunucusudur ve öğrenme ve öğretme metodolojileri konusunda tutkuludur.


Kaynak : https://brightclassroomideas.com/ways-to-help-students-overcome-learning-obstacles/

SMM Panel PDF Kitap indir