Miraç Kandili orucu var mı, tutulur mu?

Recep ayının 27. gecesine Miraç gecesi denir. Miraç kelime anlamı itibariyle göğe çıkma, artma anlamlarına gelir. İslam’da kayda değer bir yeri olan Miraç hadisesinin yaşandığı bu kutsal gece ile ilgili merak edilen konulardan birisi de bu özel günde orucun tutulup tutulmayacağı. Peki Miraç Kandili orucu var mı, tutulur mu? İşte Miraç Kandili orucu hakkında bilgiler…

MİRAÇ KANDİLİ FAZİLETİ NEDİR?

Miraç hadisesi, Peygamber Efendimiz ’in Mescid-i Harâm ’dan Mescid-i Aksâ ’ya oradan da Allah ’ın huzuruna yükseldiği hadiseye denir. Peygamber Efendimiz bu gece o kadar fazla rûhânî ahvâl ve ikrâma kavuşmuş olmakla birlikte hiç bir kulun ulaşamayacağı manevi alemlere varmıştır. İşte bu gece her sene Miraç Kandili olarak algı edilir.

Miraç gecesinin Kadir gecesinden daha sonra en faziletli gece olduğu söylenir.

İsrâ ve Miraç olarak ifâde edilen bu ilâhî ikram, tüm beşerî perdeler kaldırılarak idrâklerin ötesinde ve tamâmen ilâhî ölçülerle gerçekleşen bir lutuftur. Meselâ, beşerî mânâda mekân ve süre mefhûmu ortadan kalkmış, milyarlarca insan ömrüne sığmayacak dek uzun bir seyahat ve sayısız müşâhedeler, bir sâniyeden daha az bir vakit içerisinde vukû bulmuştur.

İsrâ Sûresi: 1. Âyet Hak Teâlâ buyurur:

“Kulunu (Muhammed -aleyhissalâtü vesselâm- ’ı) bir gece, Mescid-i Harâm ’dan kendisine bâzı âyetlerimizi göstermek için, etrâfını mübârek kıldığımız Mescid-i Aksâ ’ya götüren Allâh, her türlü noksan sıfatlardan münezzehtir. Kuşkusuz O, her şeyi hakkıyla bilen, hakkıyla görendir.” (el-İsrâ, 1)

MİRAÇ KANDİLİNDE ORUÇ TUTULUR MU?

Peygamber Efendimiz “Bir kimse Recep ayında oruç tutsa, Allah Teâlâ göre üç türlü lütûf ve inâyete mazhâr olur. Bunlardan biri, Allah Teâlâ onun geçmiş günahlarının tümünü mağfiret eder. İkincisi, ondan sonraki hayatında da onu korur. Üçüncüsü, mahşer yerinde, susuzluktan emîn olur.” buyurdu. (Gunye 1/181-182)

MİRAÇ KANDİLİNDE YAPILACAK İBADETLER

Miraç ’taki en mühim hususlardan biri, beş zaman namazın farz kılınmasıdır. Yargı dostları bu gecede namaz kılmanın ehemmiyetine uyarı çekmişler ve namaz borcu olanların kaza namazı kılmalarını tavsiye etmişlerdir.

SMM Panel PDF Kitap indir