Mesleki Gelişim ve Öğrenci Başarısı Arasındaki Bağlantı: Eğitimcilerin Neden Güncel Kalmaları Gerekiyor?Bir eğitimci olarak alanınızda güncel kalmak ve sınıfta kullanabileceğiniz yeni stratejiler öğrenmek çok önemlidir. Bir bilgisayar bilimi mühendisliği profesörü olarak, öğrencilerinizin en son endüstri trendlerine ayak uydurduğunuzu bilmeleri gerekir; bu ancak kendinizi güncel kalarak başarabilirsiniz. Bunu yapmanın bir yolu mesleki gelişimdir. Bunun gibi JFrog rehber, DevOps uygulamaları hakkında daha iyi bir fikir edinebilir ve öğrencilere gelecekteki yazılım geliştirme kariyerleri için doğru yönde rehberlik edebilirsiniz.

Mesleki Gelişim Eğitimciler İçin Önemlidir Çünkü Alanlarında Güncel Kalmalarına Yardımcı Olur

Ayrıca sınıfta kullanabilecekleri yeni stratejileri öğrenmelerini sağlar. Mesleki gelişim, eğitimcilerin alanlarında güncel kalmalarına ve yeni teknikler öğrenmelerine olanak tanır.

Bunun bir yolu eğitimciler kendi alanlarında güncel kalabilirler mesleki gelişim atölyelerine katılarak. Bu çalıştaylar, eğitimcilere yeni öğretim yöntemleri hakkında bilgi edinme ve sınıflarında neyin işe yaradığını diğer profesyonellerden duyma fırsatı sunar. Ek olarak, birçok okul bölgesi, öğretmenlerin öğretmenlik lisanslarını sürdürmek için her yıl belirli sayıda mesleki gelişim saatine katılmasını şart koşar.

Eğitimcilerin güncel kalabilmelerinin bir başka yolu da profesyonel dergiler ve kitaplar okumaktır. Bu, eğitimdeki en son araştırmaları ve eğilimleri takip etmelerini sağlar. Ek olarak, birçok profesyonel dergi, öğretmenlerin erişebileceği web seminerleri ve diğer çevrimiçi kaynaklar sunar.

Son olarak, eğitimciler de diğer profesyonellerle ağ kurarak güncel kalabilirler. Ulusal Eğitim Derneği veya Amerikan Öğretmenler Federasyonu gibi profesyonel kuruluşlar bunu yapabilir. Ayrıca, birçok okul bölgesinin düzenli olarak toplanan kendi mesleki gelişim komiteleri vardır. Diğer profesyonellerle ağ kurmak, fikirleri paylaşmanın ve yeni öğretim stratejileri hakkında bilgi edinmenin harika bir yoludur.

Mesleki Gelişim Ayrıca Eğitimcilerin Sınıfta Kullanabilecekleri Yeni Stratejileri Öğrenmelerine Yardımcı Olur

Eğitimciler, sürekli değişen eğitim ortamındaki en son trendlerle güncel kalmalıdır. Çoğu zaman, bu stratejiler en son eğitim araştırmalarına dayanmaktadır. Ek olarak, mesleki gelişim, öğretmenlerin sınıfta kullanabilecekleri yeni teknoloji araçları hakkında bilgi edinmelerine yardımcı olabilir.

Mesleki gelişimin eğitimcilerin yeni stratejiler öğrenmesine yardımcı olmasının bir yolu, onlara diğer profesyonellerden haber alma fırsatı sağlamaktır. Bu, çalıştaylar, konferanslar ve web seminerleri aracılığıyla yapılabilir. Ek olarak, birçok profesyonel dergi, öğretmenlerin yeni öğretim stratejileri hakkında bilgi edinmek için okuyabilecekleri makaleler sunar.

Profesyonel gelişimin eğitimcilerin yeni stratejiler öğrenmesine yardımcı olmasının bir başka yolu da onlara yeni teknoloji araçlarına erişim sağlamaktır. Çoğu zaman, bu araçlar sınıfta öğretimi geliştirmek için kullanılır. Örneğin öğretmenler, öğrencilerinin öğrenmesine yardımcı olmak için eğitimle ilgili birçok uygulamayı kullanabilir. Ek olarak, öğretmenler yeni öğretim stratejileri bulmak için birçok çevrimiçi kaynağı kullanabilir.

Güncel kalmak

Öğrenci Başarısı, Eğitimcilerin Aldığı Profesyonel Gelişimin Miktarı ve Kalitesiyle Doğrudan Bağlantılıdır

Bunun nedeni, mesleki gelişimin eğitimcilerin alanlarında güncel kalmalarına ve sınıfta kullanabilecekleri yeni stratejiler öğrenmelerine yardımcı olmasıdır. Eğitimciler kaliteli mesleki gelişime eriştiklerinde öğrencilerinin ihtiyaçlarını daha iyi karşılayabilirler.

Öğretmenlerin katılabileceği birçok farklı mesleki gelişim türü vardır. Örneğin, atölye çalışmaları, konferanslar, web seminerleri ve çevrimiçi kurslar vardır. Ayrıca, birçok okul bölgesi öğretmenler için kendi mesleki gelişim fırsatlarını sunmaktadır. Bu fırsatlar genellikle toplumun özel ihtiyaçlarını karşılamak üzere uyarlanır.

Katılmak için bir tür mesleki gelişim seçerken, eğitimciler ihtiyaçlarını en iyi karşılayan bir seçenek seçmelidir. Örneğin, yeni öğretim stratejileri hakkında bilgi edinmek isteyen bir öğretmen, bu konuya odaklanan bir çalıştay seçebilir. Ancak, yeni teknoloji araçları hakkında bilgi edinmek isteyen bir öğretmen, bu konuyu kapsayan çevrimiçi bir kurs seçebilir.

Mesleki Gelişim Okul Bölgeleri ve Politika Yapıcılar İçin En Yüksek Öncelik Olmalıdır

Öğrenci başarısı söz konusu olduğunda, mesleki gelişim ile öğrenci başarısı arasında açık bir bağlantı vardır. Kaliteli mesleki gelişim alan eğitimcilerin sınıfta daha etkili olmaları ve daha yüksek seviyelere ulaşan öğrencilere sahip olmaları daha olasıdır. Bu nedenle, okul bölgelerinin ve politika yapıcıların mesleki gelişime öncelik vermeleri ve eğitimcilerin güncel kalmak için ihtiyaç duydukları kaynaklara sahip olmalarını sağlamaları çok önemlidir.

Pek çok farklı mesleki gelişim türü vardır, bu nedenle eğitimcilerin aralarından seçim yapabilecekleri çok sayıda seçenek vardır. Ve mesleki gelişimin bireysel eğitimcilerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde uyarlanması gerektiğinden, eğitimciler kendileri için doğru PD’yi bulmak için okul bölgeleri veya işverenleriyle birlikte çalışmalıdır.

Pek Çok Farklı Mesleki Gelişim Türü Vardır, Bu nedenle Eğitimcilerin Seçebilecekleri Çok Sayıda Seçenek Vardır

Farklı mesleki gelişim türleri şunları içerir:

  1. Yüz yüze çalıştaylar ve konferanslar
  2. Çevrimiçi kurslar ve web seminerleri
  3. Koçluk ve mentorluk programları
  4. Profesyonel öğrenme toplulukları

Koçluk ve mentorluk programları bireyselleştirilmiş destek sağlarken, profesyonel öğrenim toplulukları diğer eğitimcilerle işbirliği yapma şansı sunar. Yüz yüze çalıştaylar ve konferanslar, diğer eğitimcilerle iletişim kurmanın ve yeni stratejiler öğrenmenin harika bir yolu olabilir. Çevrimiçi kurslar ve web seminerleri uygundur ve kendi hızınızda öğrenmenize olanak tanır.

Mesleki Gelişim ve Öğrenci Başarısı Arasındaki Bağlantı: Eğitimcilerin Neden Güncel Kalmaları Gerekiyor?

Gary, TEFL sertifikalı bir İngilizce öğretmeni ve öğretmen eğitmenidir. Güçlü bir akademik geçmişe ve farklı kültürlerden öğrencilere eğitim verme konusunda zengin bir deneyime sahiptir. Öğrencilerin İngilizce öğrenme engellerini aşmalarına yardımcı olmayı sever. Güçlü yönleri, olumlu bir öğrenme ortamı yaratmak, öğrenen merkezli stratejiler uygulamak ve öğretme tutkusuna sahip olmaktır. Orlando’da bir devlet okulunda ders veriyor.


Kaynak : https://www.brightclassroomideas.com/stay-current/

SMM Panel PDF Kitap indir