Kurban Bayramı ne zaman başlıyor?

Bu sene Kurban Bayramı, Temmuz ayında başlayacak. Dinimizde iki manâlı bayramdan biri olan ve değişik ibadetlerle geçen Kurban Bayramı bununla beraber tatil fırsatı olarak görülüyor. İşte, 2022 Kurban Bayramı takvimi…

KURBAN BAYRAMI NE SÜRE BAŞLAYACAK?
2022 Kurban Bayramı’nın 1. günü 9 Temmuz 2022 Cumartesi tarihine eşit geliyor. 12 Temmuz 2022 Salı ise bayramın son günü olacak. Bu durumda Kurban Bayramı arife günü 8 Temmuz Cuma günü gerçekleştirilecek.

KURBAN İBADETİNİN MAHİYETİ VE HÜKMÜ NEDİR?

Sözlükte yaklaşmak, Allah ’a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban dinî bir terim olarak, Allah ’a yaklaşmak ve O ’nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirtilmiş şartları içeren hayvanı usûlüne uygun bir şekilde kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı açıklama eder (İbn Âbidîn, Reddü ’l-muhtâr, IX, 452). Kurban bayramında kesilen kurbana udhiyye, hacda kesilen kurbana ise hedy denir.

Akıl sağlığı yerinde, serbest, mukim ve dinî ölçülere kadar varlıklı farzedilen mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını kesmekle hem Cenab-ı Hakk ’a yaklaşmakta, keza de fiziki durumlarının eksik olması sebebiyle kurban kesemeyenlere yardımda bulunmaktadır (Serahsî, el-Mebsût, XII, 8; İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 197). Bu ibadetin ruhunda Hakk ’a yakın olma ve halka fedakârlıkta bulunma anlayışı vardır. Kurban, bir Müslümanın tüm varlığını, gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.

Mezheplerin çoğuna göre udhiyye kurbanı kesmek sünnettir (İbn Rüşd, Bidâye, I, 429). Hanefî mezhebinde ise tercih edilen görüntü, kurbanın vacip olduğudur (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 146). Kurban, -fıkhî hükmü ne olursa olsun- Müslüman toplumların belirli simgesi ve şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri özellikle milletimizin dinî hayatında önemli bir yer tutmaktadır.

DİYANET İŞLERİ TAKVİMİ 2022

SMM Panel PDF Kitap indir