Kunut duaları okunuşu

Kunut Duaları, İslam dini için büyük yük taşıyan dualardandır. Kunut 1 Duası ve Kunut 2 Duası olarak iki parçadan oluşan bu dua, vitir namazının üçüncü ve son rekatında okunur. Hanefi mezhebine göre, kunut gerçekleştirmek vaciptir. Bu sırada tekbir alınır ve Kunut Duası 1 ile Kunut Duası 2 okunuşu yapılır.

Kunut Duası 1, “Allahümme innâ neste ’înuke” olarak başlar. Kunut Duası 2 okunuşu ise “Allahümme iyyâke na ’büdü” biçiminde başlar. Kunut Duası okunuşu iyi anlamak önem talep eder; çünkü Kunut Duaları 1 ve 2, beş süre namaz içerisindeki yatsı namazı zamanında kılınan vitir namazı içerisinde okunmaktadır. Ezberlemek isteyenler için Kunut Duaları anlamı, Arapça yazılışı ve Türkçe okunuşu ile fazileti hakkında bilgiler anında aşağıda yer alıyor.

KUNUT 1 DUASI ARAPÇA OKUNUŞU

KUNUT 1 DUASI YAZILIŞI

KUNUT DUASI 1 TÜRKÇE ANLAMI (DİYANET MEALİ)

Allahım! Sen’den yardım isteriz, günahlarımızı

bağışlamanı isteriz, razı olduğun şeylere hidayet etmeni

isteriz. Sana inanırız, Sana pişmanlık ederiz. Sana güveniriz.

Bize verdiğin tüm nimetleri bile bile, Sen’i hayır ile överiz.

Sana şükrederiz. Hiçbir nimetini inkâr etmez ve onları

başkasından bilmeyiz. Nimetlerini inkâr eden ve Sana aleyhinde geleni bırakırız.

KUNUT 2 DUASI ARAPÇA OKUNUŞU

KUNUT 2 DUASI YAZILIŞI

KUNUT DUASI 2 TÜRKÇE ANLAMI (DİYANET MEALİ)

Allah’ım ! Biz yalnız Sana kulluk ederiz.

Namazı yalnız Sen’in için kılarız, ancak Sana secde ederiz.

Yalnız Sana koşar ve Sana yaklaştıracak şeyleri kazanmaya

çalışırız. Rahmetinin devamını ve çoğalmasını dileriz.

Azabından korkarız, şüphesiz Sen’in azabın kâfirlere ve inançsızlara ulaşır.

KUNUT DUALARI DİNLE

KUNUT DUALARI FAZİLETLERİ NELER?

Peygamberimiz, Miraç’ta, Sidre-i Mühteha’ya çıktı, bir rekât namaz kıldı. Buna bir rekât da kendisi ilâve etti. Namaz iki rekât oldu. Cenab-ı Adalet kendisine bir rekât daha kılmasını emretti. Bu Nedenle namaz, akşam namazı gibi vitir tek oldu. İşte Peygamberimiz üçüncü rekâtı kılacağı sırada İlâhî rahmet ve nur tecelli etti. Peygamberimiz o nur içinde kaldı. Ve kendinden geçmiş vaziyette elleri çözüldü. Sonunda ellerini kaldırarak tekbir aldı. İşte elleri uyandırmak bu nedenle sünnet oldu.

Diğer bir rivayette ise, Peygamber Efendimiz üçüncü rekâtı kılacağı sırada Fatiha ve zamm-ı sûre okudu. Rükûa gideceği sırada Cehennemi fark etti. Cehennem ehli kömür gibi sim siyah olmuştu. Peygamberimiz bu halde de kendisinden geçti ve elleri çözülüverdi. Hemencecik Cebrail (a.s.) geldi, Peygamberimizin üstüne Kevser suyundan döktü. Bu Nedenle Peygamberimiz kendine geldi. Tekbir alıp kunut dualarını okudu. Kunut duasında Cehennemden ve Cehennem ehlinden Allah’a sığındı.

Vitir namazının vakti ve fazileti hakkında da Peygamber Efendimiz şöyle buyurmaktadır: “Allah size bir namazı ziyâde kıldı ama, o namaz sizin hakkınızda kırmızı tüylü develerden daha hayırlıdır. İşte o namaz vitir namazıdır. O namazı yatsı ile şafağın atışı arasında verdi.” Bilindiği gibi, Arapların yanında o zamanlar en değerli dünya malı kırmızı tüylü develerdi. Hadiste, vitir namazının en değerli dünya malından daha uğurlu olduğu bildirilmektedir.

KUNUT DUALARI NE VAKIT VE NASIL OKUNUR?

Hanefî ve Mâlikîler ’e tarafından yalnız başına kılınan namazlarda rahat olarak okunan kunut duası cemaatle kılınan namazlarda ayrıca imam hem de cemaat göre tekrar gizli olarak okunur. Şâfiîler ve Hanbelîler ’de ise cemaatle kılınan namazlarda imam kunutu açık olarak okur, cemaat de açıktan âmin der; herhangi bir sebeple imamın sesini duyamayanlar el altından kunutta bulunurlar. üstelik Şâfiîler ve Hanbelîler kunutta ellerin göğüs hizasına kadar kaldırılmasını da sünnet saymışlardır. Ayrıca Hanbelîler kunuttan sonra ellerini yüzlerine sürerler.

Kıtlık, salgın rahatsızlık, düşman saldırısı gibi umumi felâket zamanlarında da kunut duası okunması fakihlerin çoğuna kadar meşrûdur. Hatta bir takım fakihler kunutun sadece böyle zamanlara bile bile olduğunu söylemekte, İbn Kayyim el-Cevziyye (Zâdü ’l-meʿâd, I, 273) ve Şevkânî de (Neylü ’l-evṭâr, II, 384-391) bu görüşü seçim etmektedir. Bu gibi durumlarda kunutun hangi namazlarda ve nerede okunacağı da tartışılmış, Hanefî ve Hanbelîler sabahtan namazının farzının ikinci rek‘atında, Şâfiîler ise bütün farz namazların son rek‘atında rükûdan sonra yapılacağına hükmetmişlerdir.

KUNUT NEDİR, NE ANLAMA GELİR?

KUNUT DUASINI BİLMEYENLER HANGİ DUAYI OKUR?

EZBERLEMENİZ İÇİN DİĞER DUALAR VE SURELER

SMM Panel PDF Kitap indir