Kıyı Emniyeti personel alımı ne zaman?

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, 33 adet personel alımı yapacak. Peki Kıyı Emniyeti personel alımı başvuruları ne zaman, nasıl yapılır?

KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞKUR ARACILIĞIYLA KAÇ KİŞİ ALACAK?

Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğ’ne İŞKUR yoluyla kalıcı işçi statüsünde 33 emekçi alınacak.

Başvurular, başvuru formu süreci içerisinde Türkiye İş Kurumu web sayfasından veya Türkiye İş Kurumu Hizmet Merkezlerine şahsen gidilerek yapılabilecek. Türkiye İş Kurumunca nihai listelerin ulaşmasına müteakip sözlü imtihan/mülakat yeri, saati ve tarihi ayrıca duyurulacak.

KPSS ŞARTI VAR MI?

Söz konusu ilanlara Millet Personeli Seçme Sınavı’ndan 60 puan ve üzeri almış olanlar başvurabiliyor.

KIYI EMNİYETİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU FORMU ŞARTLARI NELERDİR?

Denizcilik alanında lisans düzeyinde eğitim veren yükseköğretim kurumlarından birinden mezun olmak.

Türk vatandaşı edinmek,

Medeni hakları yararlanma ehliyetine sahip elde etmek,

26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Cinayet Kanununun 53 üncü maddesinde kayıtlı süreler geçmiş olsa bile; kasıtlı olarak işlenen bir suçtan nedeniyle iki sene ya da daha pozitif süreyle hapis cezasına ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşısında suçlar, ulusal savunmaya aleyhinde suçlar, devlet sırlarına karşısında suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni istismar etme, haksız iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini temize çıkartma ve kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

Geçerliliği devamlı asgari uzakyol birinci zabit yeterliliğine sahip edinmek.

Uzakyol birinci zabit ya da üst yeterlilikte minimum bir sene deniz hizmeti tecrübesine sahip almak

Kuruluşça yapılacak görüşme sınavına dek ibraz edilmek üzere; İngilizce dil bilgisine yönelik ÖSYM kadar yapılan Tanıdık Olmayan Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en düşük 60 puan olmak ya da ÖSYM kadar buna denk kabul edilen yabancı dil belgesine sahip elde etmek ya da GASM kadar düzenlenen Denizcilik İngilizcesi sınavından en az 75 ya da kılavuz kaptan yeterliliği ile fiili olarak herhangi bir kılavuzluk teşkilatında kılavuz kaptan olarak çalışıyor edinmek.

Herhangi bir sosyal emniyet Kurumundan emekliye bölünmüş olmamak.

Bu kapsamda işe alınacak aday, Deniz Trafik Operatörü adayı olarak işe başlatılır.

Deniz Trafik Operatörü adayı olarak göreve başlatılacak personelden Gemi Trafik Hizmetleri Sistemlerinin Kurulmasına ve İşletilmesine İlişkin Yönetmeliği tarafından ilgili düzenlemeler dahilinde İdarece belirlenecek atama başı eğitimini görev alacağı hizmet bölgesindeki gemi trafik hizmetleri otoritesinin gözetiminde başarıyla bitiremeyenlerin meslek sözleşmeleri 4857 sayılı İş Kanunu gereğince fesh olunur.

Kullanim yapan adaylardan sınav (yazılı ya da sözlü yöntemlerinden biri veya ikisi kullanılarak yapılacaktır) sonucunda işe yerleştirilmeye hak kazanacak adaylar meslek yerinde ilgili mevzuatınca uygulanan aidat, tazminat, prim, fazla mesai, devir yeri ve sözde çalışma şartları hakkındaki uygulamaları kabul etmiş sayılacaktır. Somurtkan halde adayların 3 aylık deneme süresi içerisinde hizmet akdini sonlandırma hakkı bulunmaktadır.

Başvuran adaylardan işe girmeye adalet kazanan adaylar, hakkında yaptırılacak olan emniyet soruşturması ve evraklar araştırmasının olumlu gelmesi halinde işbaşı yaptırılacaktır.

Bu kapsamda işe girmeye adalet şampiyon adaylar Mersin ilinde istihdam edilecektir.

Alım süreci ile ilgili bütün duyurular; Kuruluş web sayfası duyurular bölümünden yapılacak olup, keza adreslere başka tebligat yapılmayacaktır.

Bu kapsamda işe başlayacak aday Kuruluşun öngördüğü yerde çalışmaya muvafakat vermiş sayılır.

Adaylar başvurularında sundukları belgelerin doğruluğundan sorumludurlar. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu saptama edilenlerin başvuruları/sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları üretilmiş olsa deha iptal edilir. Hiçbir yargı talep edilemez ve haklarında Türk Cinayet Kanunun ilgili hükümleri uygulanmak üzere kuruluşun hakları saklıdır.
İkinci Kaptan

Denizcilik Fakültesi, Yüksek Denizcilik Okulu, Deniz Harp Okulu ve üniversitelerin güverte/deniz ulaştırma işletme, deniz ulaştırma işletme mühendisliği bölümlerinden birinden lisans düzeyinde mezun almak.

minimum Uzakyol Birinci Zabiti yeterliliğine sahip edinmek.

Yeterliliği ile alakalı her türlü güncel ve uluslararası kuralların gerektirdiği sertifikalara (stcw vb.) ve belgelere sahip edinmek.

Herhangi bir sosyal güvenlik Kurumundan emekliye ayrılmış olmamak.

Başvuru Formu yapan ve/ya da işe girmeye hak kazanan namzet, işyerinde uygulanan ücret, tazminat, prim, pozitif mesai, eğitim, tayin yeri ve güya çalışma şartları hakkındaki uygulamaları kabul etmiş sayılacaktır. Somurtkan halde 1 aylık test süresi içerisinde hizmet akdini sonlandırma hakkı bulunmaktadır.

Başvuran adaylardan, işe girmeye hak şampiyon adaylar hakkında yaptırılacak olan emniyet soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu gelmesi halinde işbaşı yaptırılacaktır.

Bu kapsamda işe başlayacak namzet Kuruluşun öngördüğü yerde çalışmaya muvafakat vermiş sayılır.

Alım süreci ile ilgili bütün duyurular; Kuruluş web sayfası duyurular bölümünden yapılacak olup, ayrıca adreslere başka tebligat yapılmayacaktır.

Adaylar başvurularında sundukları belgelerin doğruluğundan sorumludurlar. Gerçeğe tutarsız beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları/sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları üretilmiş olsa deha iptal edilir. Hiçbir adalet talep edilemez ve haklarında Türk Canice Kanunun ilgili hükümleri uygulanmak üzere kuruluşun hakları saklıdır.
Büro Personeli (Memur)

Iş yüksekokulu Hak Bölümünden ön lisans düzeyinde mezun edinmek.

Çözümlemeli düşünebilen, çözüm odaklı edinmek ve yükümlülük alabilmek.

MS Office programlarını kavramak.

İŞKUR ’da duyuru edilen meslek gücü talebinin son tatbik tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış almak

Tatbik yapan adaylardan imtihan (yazılı veya sözlü yöntemlerinden biri veya ikisi kullanarak yapılacak) sonucunda işe yerleştirmeye yargı kazanacak adaylar meslek uygun ilgili mevzuatınca uygulanan ödenti, tazminat, prim, pozitif mesai, eğitim, görev yeri ve sözde çalışma şartları hakkındaki uygulamaları kabul etmiş sayılacaktır. Somurtkan halde adayların 3 aylık test süresi içerisinde hizmet akdini sonlandırma hakkı bulunmaktadır.

Başvuran adaylardan, işe girmeye adalet kazanan adaylar hakkında yaptırılacak olan emniyet soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu gelmesi halinde işbaşı yaptırılacaktır.

Bu kapsamda işe başlayacak aday Kuruluşun öngördüğü yerde çalışmaya muvafakat vermiş sayılır.

Bu kapsamda işe girmeye adalet kazanan adaylar İstanbul ilinde istihdam edilecektir.

Alım süreci ile ilgili tüm duyurular; Kuruluş web sayfası duyurular bölümünden yapılacak olup, keza adreslere diğer tebligat yapılmayacaktır.

Adaylar başvurularında sundukları belgelerin doğruluğundan sorumludurlar. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu saptama edilenlerin başvuruları/sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları üretilmiş olsa dahi iptal edilir. Hiçbir adalet istek edilemez ve haklarında Türk Canice Kanunun ilgili hükümleri uygulanmak üzere kuruluşun hakları saklıdır.
Büro Personeli (Memur)

Meslek Yüksekokulu Deniz Ulaştırma İşletme Bölümü, Deniz ve Liman İşletmeciliği, Denizcilik, Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi, Güverte, Gemi İnşaatı, Gemi Makineleri İşletmeciliği, Makine ve Yat İşletmeciliği, Yat Kaptanlığı, Gemi Makineleri İşletme bölümlerinden birinden ön lisans düzeyinde mezun elde etmek.

Çözümsel düşünebilen, çözüm odaklı elde etmek ve yükümlülük alabilmek.

MS Office programlarını kavramak.

İŞKUR ’da ilan edilen iş gücü talebinin son dilekçe tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak

Kullanim yapan adaylardan imtihan (yazılı veya sözlü yöntemlerinden biri ya da ikisi kullanarak yapılacak) sonucunda işe yerleştirmeye adalet kazanacak adaylar meslek yerinde ilgili mevzuatınca uygulanan ödenti, tazminat, prim, pozitif mesai, eğitim, devir yeri ve sanki egzersiz şartları hakkındaki uygulamaları kabul etmiş sayılacaktır. Huysuz halde adayların 3 aylık test süresi içerisinde hizmet akdini sonlandırma hakkı bulunmaktadır.

Başvuran adaylardan, işe girmeye yargı şampiyon adaylar hakkında yaptırılacak olan güvenlik soruşturması ve kayıtlar araştırmasının olumlu gelmesi halinde işbaşı yaptırılacaktır.

Bu kapsamda işe girmeye yargı şampiyon adaylar Çanakkale ilinde istihdam edilecektir.

Bu kapsamda işe başlayacak aday Kuruluşun öngördüğü yerde çalışmaya muvafakat vermiş sayılır.

Alım süreci ile ilgili tüm duyurular; Kuruluş web sayfası duyurular bölümünden yapılacak olup, keza adreslere başka tebligat yapılmayacaktır.

Adaylar başvurularında sundukları belgelerin doğruluğundan sorumludurlar. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları/sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Hiçbir adalet talep edilemez ve haklarında Türk Canice Kanunun ilgili hükümleri uygulanmak üzere kuruluşun hakları saklıdır.
Mühendis

Üniversitelerin Endüstri Mühendisliği ve Matematik Mühendisliği bölümlerinin birinden lisans düzeyinde mezun almak.

MS Office uygulamalarını kullanabilmek.

Analitik düşünebilen, çözüm odaklı edinmek ve sorumluluk alabilmek.

İŞKUR ’da bildiri edilen iş gücü talebinin son uygulama tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış almak

Kullanim yapan adaylardan sınav (yazılı veya sözlü yöntemlerinden biri veya ikisi kullanarak yapılacak) sonucunda işe yerleştirmeye hak kazanacak adaylar meslek yerinde ilgili mevzuatınca uygulanan vergi, tazminat, prim, fazla mesai, eğitim, devir yeri ve sanki çalışma şartları hakkındaki uygulamaları kabul etmiş sayılacaktır. Huysuz halde adayların 2 aylık deneme süresi içerisinde hizmet akdini sonlandırma hakkı bulunmaktadır.

Başvuran adaylardan, işe girmeye adalet şampiyon adaylar hakkında yaptırılacak olan emniyet soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu gelmesi halinde işbaşı yaptırılacaktır.

Bu kapsamda işe başlayacak namzet Kuruluşun öngördüğü yerde çalışmaya muvafakat vermiş sayılır.

Bu kapsamda işe girmeye adalet kazanan adaylar İstanbul ilinde istihdam edilecektir.

Alım süreci ile ilgili tüm duyurular; Kuruluş web sayfası duyurular bölümünden yapılacak olup, ayrıca adreslere diğer tebligat yapılmayacaktır.

Adaylar başvurularında sundukları belgelerin doğruluğundan sorumludurlar. Gerçeğe tutarsız beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları/sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları üretilmiş olsa zeka iptal edilir. Hiçbir adalet istek edilemez ve haklarında Türk Cinayet Kanunun ilgili hükümleri uygulanmak üzere kuruluşun hakları saklıdır.Söz konusu ilanlara Kamu Personeli Seçme Sınavı’ndan 60 puan ve üzeri almış olanlar başvurabiliyor.

Yorum yapın

Geçici Mail pdf kitap indir instagram takipçi satın al tiktok takipçi satın al