İngiltere’deki Okullar İçin Çocuklara İlk Yardımın ÖnemiÇocuklara ilk yardım, çocuklarla çalışan veya çocuklarla ilgilenen herkes için çok önemli bir beceridir. Birleşik Krallık’ta, okulların her zaman sahada ilk yardım görevlisi bulundurması yasal bir zorunluluktur. Buna kreşler ve özel ihtiyaç okulları da dahildir.

Ancak, tüm okullar bu yasaya uymaz, bu da personeli ve öğrencileri acil bir durumda savunmasız bırakır. Ayrıca atanmış ilk yardım görevlilerine sahip olmak da yeterli değildir – her personel ilköğretim çocuk ilk yardım prosedürleri konusunda eğitilmelidir.

Okulda İlk Yardım Neden Önemlidir?

Okullar, nerede olurlarsa olsunlar, çocuklar için öngörülemeyen ortamlar olabilir. Kazalar ve yaralanmalar her zaman olabilir – oyun alanı kazalarından kafeteryadaki boğulma olaylarına kadar.

Uygun ilk yardım eğitimi olmadan, personel bu acil durumlarla hızlı ve etkili bir şekilde nasıl başa çıkacağını bilemeyebilir, bu da potansiyel olarak ciddi zararlara ve hatta bir çocuğun ölümüne yol açabilir. Temel ilk yardım tekniklerini öğrenmek, acil bir durumda, tıp uzmanları olay yerine gelene kadar bir çocuğun hayatını kurtarmaya yardımcı olabilir.

Ayrıca, ilk yardımın öğrenilmesi, acil durumlarla başa çıkma konusunda personele ve öğrencilere güven ve bilgi verebilir. Ayrıca küçük çocuklara sorumluluk ve başkalarına özen gösterme gibi temel değerlerin aşılanmasına yardımcı olur. bu okullarda ilk yardım gereksinimleri Birleşik Krallık’ta bunun bir nedeni var – onları ihmal etmenin yıkıcı sonuçları olabilir.

Farkındalık

Okullarda ilk yardım eğitimi ve uyum eksikliğinin temel nedenlerinden biri basitçe farkındalık eksikliğidir. Birçok kişi çocuklara ilk yardımın önemini veya gerekliliğini fark etmeyebilir veya uygun eğitim için nereye gidileceğini bilemeyebilir.

Okulların, ebeveynlerin ve bakıcıların, okullarda ilk yardım için yasal gereklilikler konusunda kendilerini eğitmeleri ve tüm personelin yeterince eğitimli olmasını sağlamaları esastır. Çocuklarımızın sağlığı ve güvenliği her zaman birinci öncelik olmalıdır.

Çocuklarla çalışıyorsanız veya onlara bakıyorsanız, herhangi bir acil durumla başa çıkmak için gerekli becerilere sahip olduğunuzdan emin olun – bugün çocuklara ilk yardım eğitimine yatırım yapın. Ne zaman bir hayat kurtaracağını asla bilemezsin.

İlk yardım

Hızlı cevap

Tıbbi bir acil durumda, her saniye önemlidir. Hızlı bir yanıt, bir çocuk için yaşam ve ölüm arasındaki fark olabilir. Uygun şekilde eğitilmiş personel, acil bir durumda hızlı ve verimli bir şekilde tepki verebilir ve potansiyel olarak bir çocuğun hayatını kurtarabilir.

Çocuklara ilk yardım eğitimine yatırım yapmak sadece okullar için yasal bir gereklilik değil, aynı zamanda çocuklarımızın güvenliği ve esenliğine yapılan bir yatırımdır. Okullar birçok çocuk için ikinci ev görevi gördüğünden, herhangi bir acil durumla başa çıkmak için uygun şekilde donatıldıklarından ve hazır olduklarından emin olmak çok önemlidir.

Güvenlik Duygusu

Eğitimli personeli olan bir okul, öğrenciler ve personel için daha fazla güvenlik duygusuna sahiptir. Herkes, acil bir durumda durumu düzgün bir şekilde ele alma yeteneklerinden emin olacaktır.

Planlı ve eğitimli bireylere sahip olmak, çocuklarını her gün okula gönderen ebeveynlere de huzur verebilir. Çocuklara ilk yardım eğitimi sadece yasal bir gereklilik değildir – çocuklarımızın her ortamda esenliğini ve güvenliğini sağlamak için çok önemlidir.

Okul Personeli Hangi İlk Yardım Türlerini Bilmelidir?

Okul personelinin eğitilmesi gereken bazı temel ilk yardım teknikleri arasında suni teneffüs, kanama ve yaraların yönetimi, yanıkların tedavisi, boğulma vakalarının ele alınması ve alerjik reaksiyonlarla baş etme yer alır.

Tüm personelin KPR konusunda eğitim alması tavsiye edilse de, sertifikalı ve gerektiğinde KPR uygulayabilecek kişilerin atanmış olması da önemlidir.

Personel, yaraları uygun şekilde temizleyip bandajlamak ve basınç ve kaldırma tekniklerini kullanarak şiddetli kanamayı kontrol etmek için eğitilmelidir.

Personelin yanıkları akan suyla soğutmaktan steril bir pansumanla örtmeye kadar, yanıkları tedavi etmek için uygun adımları bilmesi çok önemlidir.

Boğulma olayı durumunda, personel Heimlich manevrasını nasıl yapacağını veya çocuğun yaşına bağlı olarak sırt darbeleri uygulayacağını bilmelidir.

Personel ayrıca gerekirse bir EpiPen uygulaması da dahil olmak üzere alerjik reaksiyonları tanımak ve tedavi etmek için eğitilmelidir.

Personelin ayrıca yaygın çocukluk çağı hastalıkları ve yaralanmaları hakkında temel bir anlayışa sahip olması ve ayrıca herhangi bir ilk yardım ekipmanının sahada nasıl düzgün bir şekilde kullanılacağı da hayati önem taşımaktadır.

Okul ortamında ortaya çıkabilecek her acil durumu önceden tahmin etmek imkansız olsa da, çocuklara ilk yardım konusunda sağlam bir temele sahip olmak, bireyleri olası herhangi bir krizle başa çıkmaya hazırlamaya yardımcı olabilir.

Son sözler

Acil durumlar bunaltıcı olabilir, ancak çocuklara ilk yardım konusunda uygun eğitim, bireyleri bunlarla başa çıkmak için gerekli beceri ve özgüvenle donatmaya yardımcı olabilir. Panik yapmak yerine, çocuğun yüksek yararına hızlı ve verimli bir şekilde hareket edebilirler.

Çocuklara ilk yardım eğitimine yatırım yapmak, çocuklarımızın her ortamda güvenliğini ve esenliğini sağlamada çok önemli bir adımdır. Doğru eğitim, sertifikaların güncellenmesi ve bir plana sahip olmak herkesin içini rahatlatabilir ve bir hayat kurtarabilir.

İngiltere'deki Okullar İçin Çocuklara İlk Yardımın Önemi

Alexandra, İngiltere merkezli bir öğretmen ve serbest yazardır ve evde eğitim ve kompozisyon yazma ve İngilizce konularında akademik destek sağlar. Hem Birleşik Krallık hem de uluslararası öğrencilerin, Birleşik Krallık’taki en iyi bağımsız okullarda ve üniversitelerde yer almalarına ve IGCSE, A seviyesi ve IB sınavlarında yüksek notlar almalarına yardımcı olur. Ayrıca öğrencilerin ve profesyonellerin beyin fırtınası yapmasına, açık ve ikna edici bir şekilde iletişim kurmasına, stil ve dilbilgisini geliştirmesine ve son teslim tarihlerini karşılamasına yardımcı olur. Boş zamanlarında yaratıcı yazarlık hakkında kısa hikayeler ve makaleler yazıyor.


Kaynak : https://brightclassroomideas.com/child-first-aid-for-schools/

SMM Panel PDF Kitap indir