Cuma Hutbesi 4 Şubat 2022

Cuma hutbesi, her hafta olduğu gibi bu hafta da Perşembe akşamı yayınlandı. Cuma hutbesi, Diyanet İşleri Başkanlığı kadar hazırlanarak devlete ait sitesi üzerinden açıklanıyor. 4 Şubat 2022 tarihli Cuma Hutbesi’nin konusu “Söz ve Davranışlarımızda Doğru Olalım” oldu. İşte Cuma Hutbesi…

DİYANET CUMA HUTBESİ 4 ŞUBAT 2022

CUMA HUTBESİ’NİN KONUSU: “Laf ve Davranışlarımızda Doğru Olalım”

Muhterem Müslümanlar!

Okuduğum ayet-i kerimede Cenâb-ı Hak şöyle buyuruyor: “Emrolunduğun gibi doğrudan doğruya ol. Beraberindeki tövbe edenler de direkt olarak olsunlar. Hak ve hak ölçülerini aşmayın. Kuşkusuz Allah, yaptıklarınızı hakkıyla görmektedir.”1 Okuduğum hadis-i şerifte ise Allah Resûlü (s.a.s) şöyle buyurmaktadır: “Kuşkusuz, doğruluk insanı iyiliğe, iyilik de cennete götürür. Birey aralıksız içten söyler ve doğruluktan ayrılmazsa Allah katında sıddîk olarak tescillenir. Yalan insanı kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür. Kişi sürekli yalan söyler, yalan peşinde koşarsa Allah katında yalancı olarak tescillenir.” 2 Aziz Müminler! Ulu dinimiz İslam, güzergah üzere, direkt olarak bir ömür geçirmemiz için bizlere gönderilmiştir. Yüce Rabbimiz, kasıt ve inancımızda, laf ve davranışlarımızda dürüst ve doğru olmamızı emretmiştir. aynı zamanda İslam, yalanı ve yalana götüren her türlü davranışı katiyen tasvip etmez. Şaka bile olsa yalan söylemeyi, insanları oyalamak için dahi yalan konuşmayı güzel karşılamaz.

Değerli Müslümanlar!

Doğruluk, imanın özü, müminin şiarıdır. Yalan, toplumun huzurunu bozan, insanları birbirine düşüren kötü bir hastalıktır. Doğruluk, ailede güveni tesis eder, sevgi ve saygıyı kalıcı kılar. Bin bir emekle kurulan yuvaları dağıtan ise bir yalandır. Doğruluk, ticaretin bereketi; yalan ise felaketidir. Doğru ve güvenilir tüccar, peygamberler, sıddîklar ve şehitlerle beraberdir.3 Doğruluk, mal ve mülkü şanslı kılar. Yalanla kazanılan maldan hayır gören yoktur. Kıymetli Müminler! Maalesef, günümüzde yalanın en fazla ve en çabuk yayıldığı yerlerin başında sosyal mecralar gelmektedir. Oysaki hakiki âlemde haram olan yalan, sanal âlemde de haramdır. Gerçeklik dünyamızdan kopmadan, sanal ortamlara mahkûm olmadan sosyal medyada doğruluğu hâkim kılmak da biz müminlere düşen bir vazifedir. Duyduğumuz her haberi araştırmadan paylaşmak, kasten ya da bilmeden yalanın yayılmasına sebebiyet atamak, büyük bir vebaldir. Nitekim Peygamberimiz (s.a.s), “Her duyduğunu söylemesi kişiye yalan olarak yeter!”4 buyurmaktadır.

Aziz Müslümanlar!

Kur ’lahza-ı Kerim ’de şöyle buyrulur: وا َمَع ال صَ اِد۪قي َن ُكونُ َ َو قوا ا ّلل ٰ نوا ا تَ ُ ُ َم ٰ ۪ذي َن ا َ َها ال ُ ي يََٓا اَ “Ey iman edenler! Allah ’a karşı gelmekten sakının ve doğrularla beraber olun.” 5 Evet, doğruluk önemlidir. Ama bundan da önemlisi doğru kimselerle beraber olmaktır. Zira Resûl-i Ekrem (s.a.s) ’in dikkatlerimizi çektiği şu sözü çok önemlidir: “Birey dostunun dini üzerinedir.”6 Öyleyse geliniz, keza sosyal hayatta hem de sanal âlemde arkadaşlarımızı dürüst kimselerden seçelim. Kalbimizi doğruluğun merkezi kılalım. Özümüz ve sözümüz içten, tutum ve tavırlarımız istikrarlı olsun. Unutmayalım ki sözü doğru olanın işi doğru olur. İşi doğru olanın kalbi dürüst olur. Kalbi doğru olanın dini dürüst olur. Dini dürüst olanın varacağı yer ise oysa cennettir. Hutbemi Hucurât suresinin 6. ayetinin mealiyle bitiriyorum: “Ey iman edenler! Eğer bir fâsık size bir haber getirirse onun doğruluğunu araştırın. Yoksa bilmeden bir topluluğa musibet edersiniz de daha sonra yaptığınıza pişman olursunuz.” 7

1 Hûd, 11/112.

2 Buhârî, Edeb, 69.

3 Tirmizî, Büyû ’, 4.

4 Ebû Dâvûd, Edeb, 80.

5 Tevbe, 9/119.

6 Tirmizî, Zühd, 45.

7 Hucurât, 49/6.

Yorum yapın

Geçici Mail pdf kitap indir instagram takipçi satın al tiktok takipçi satın al