Cuma Hutbesi 21 Ocak 2022!

Cuma hutbesi, her hafta olduğu gibi bu hafta da Perşembe akşamı yayınlandı. Cuma hutbesi, Diyanet İşleri Başkanlığı göre hazırlanarak resmi sitesi üzerinden açıklanıyor. 21 Ocak 2022 tarihli Cuma Hutbesi’nin konusu “İslam: Allah Katında Yegane Din” oldu. İşte Cuma Hutbesi…

DİYANET CUMA HUTBESİ 21 OCAK 2022

CUMA HUTBESİ’NİN KONUSU: “İslam: Allah Katında Yegane Din

Okuduğum ayet-i kerimede Cenâb-ı Yargı şöyle buyuruyor: “Kuşkusuz Allah katında yegâne din İslam ’dır.”1

Okuduğum hadis-i şerifte Allah Resûlü (s.a.s) şöyle buyuruyor: “Kim, Rab olarak Allah ’tan, din olarak İslâm ’dan ve peygamber olarak Hz. Muhammed ’den razı olursa ona cennet vacip olur.”2

İslam; son Peygamber Hz. Muhammed Mustafa (s.a.s) kadar insanlığa beyanname edilen yaşam nizamıdır. Hz. Âdem ’le birlikte insanlığa ulaşmaya başlayan vahyin son ve en çok iyi halidir.

İslam; insanı, dünya ve ahirette Allah ’ın nimetlerine ulaştıran kutlu bir davettir. Kurtuluş ve selamete çıkaran dosdoğru bir yoldur. O, her ruhun istediği, her akl-ı selimin aradığı ve kıyamete dek geçerli olan tek adalet dindir.

İslam, hayatın gayesini ve yaratılış hikmetini öğrenmek isteyen insana ikna edici cevaplar sunar. İnsanın hayatını anlamlı kılar. Onu her daim iyiliğe ve hayra çağırır. Canın, malın, aklın, dinin ve neslin korunmasını emreder. Daralan kalplere baskı, bunalan ruhlara metanet verir. İnsana kendisiyle, Rabbiyle, insanlarla ve tüm canlılarla sağlıklı bir irtibat kurmasında rehberlik eder. İnsanoğluna, aklını ve yüreğini kullanarak yaşanabilir bir dünya inşa etmenin yollarını öğretir.

Tüm insanlığa gönderilen İslam ’ın ruhu, tevhit, açık sözlülük ve istikamettir. Evet, ulu dinimizin ruhu, Allah ’ın birliğine gönülden güvenmek ve ona hiçbir şeyi ortak koşmamaktır. O ’ndan başkasına kulluk ve ibadet etmemektir. İşlerinde ve bütün hallerinde doğruluk yolundan gitmektir. Nitekim “Bana İslam ile ilgili o kadar bir tavsiye ver ki, bu konuda diğer kimseye soru sorma ihtiyacım kalmasın.” diyen bir sahabiye Sevgili Peygamberimiz şöyle buyurmuştur:

” Allah ’a inandım de, daha sonra da doğruca ol.” 3

Ulu dinimiz İslam, güzel ahlak dinidir. Yargı ve realite, fıtrat ve hayat dinidir. Yargı ve rahmet, şefkat ve merhamet dinidir. Esenlik ve selamet, refah ve güven dinidir. İlim ve hikmet, itidal ve refah dinidir.

Bugün bize düşen, İslam ’ın eşsiz bir nimet olduğunun farkında olan olmaktır. Bizi Müslümanlardan kıldığı için Yüce Rabbimize tekrar tekrar şükretmektir. İslam ’ın ulu değerlerini ve güzelliklerini hayatımıza aktarmaktır. İslam ’ın direkt olarak yolundan ayrılmamak, hayatımızı güzergah üzere yaşamak için gayret sarf etmektir.

Unutulmamalıdır oysa, tüm insanlığın rahatlık ve dirilişi İslam ’dadır, İslam ’ın hayat yüklü mesajlarındadır. Tekrar hatırlanmalıdır oysa, “Kim İslam ’dan başka bir din arama çabası içine girerse, bilsin ancak bu kendisinden katiyen kabul edilmeyecek ve o ahirette ziyan edenlerden olacaktır.” 4

1 Âl-i İmrân, 3/19.
2 Müslim, İmâre, 116.
3 İbn Hanbel, III, 413.
4 Âl-i İmrân, 3/85.

SMM Panel PDF Kitap indir