Carpenter ve ark. – Eğitim Çekçek


Progressively Incorrect’ın bu bölümünde Zach Groshell ve Bradley Arnold, “Öğrencilerin Öğrenme ve Öğretme Etkililiğine İlişkin (Yanlış) Yargıları Üzerine” Shana Carpenter ve meslektaşları tarafından. İlerici eğitim çevrelerinde öğretimle ilgili konularda öğrenci görüşlerini toplamak popüler olsa da, öğrencilerin etkili olduğunu düşündükleri ile gerçekte neyin etkili olduğu arasında genellikle bir çelişki (buraya bakın) vardır. Öğrenci görüşlerinin öğrencilerin eğitiminin kalitesi üzerinde olumlu veya olumsuz etkileri olabilecek birçok yolu tartışıyoruz.

Bölümler, Pazar günleri 03:00 PT’de trainingrickshaw.com’da yayınlandı.
Kaynak : https://educationrickshaw.com/2022/03/13/episode-9-on-students-misjudgments-of-learning-and-teaching-effectiveness-by-carpenter-et-al/

SMM Panel PDF Kitap indir