Bir Müdürün Düşünceleri: Değişim İçin Engelleri Aşmak


Değişim zordur çünkü konfor alanımızın dışına ve bilinmeyene adım atmamızı gerektirir. Alışılmış olanı bırakıp yeni bir şeyi kucaklamak anlamına gelir. Bu korkutucu ve belirsiz bir süreç olabilir, bu yüzden birçok insan değişime direnir.

İnsanların değişime direnmesinin birçok nedeni vardır. Bazı insanlar bilinmeyenden korkar. Değişirlerse ne olacağı konusunda endişelenebilirler ve yeni durumlara uyum sağlama yeteneklerinden emin olmayabilirler. Diğerleri, rahat oldukları bir şeyden vazgeçmelerini gerektirdiği için değişime dirençli olabilir. Örneğin evden çalışmaya alışmış bir kişi, ofise geri dönme fikrine karşı direnç gösterebilir.

Değişim, yeni şeyler öğrenmemizi gerektirdiği için de zor olabilir. Bu, özellikle değişmeye alışkın değilsek, zor olabilir. Yeni şeyler öğrenmek zaman ve çaba gerektirir ve sonuçları hemen göremediğimizde sinir bozucu olabilir. Ancak, yıkıcı bir dünyada bu bir zorunluluktur.

Eğitimde değişimin bu kadar zor olmasının birçok nedeni var. En yaygın nedenlerden bazıları şunlardır:

  • Kaynak eksikliği. Okullar genellikle yeni değişiklikleri uygulamak için ihtiyaç duydukları finansman, eğitim ve zaman gibi kaynaklardan yoksundur.
  • Değişime karşı direnç. Öğretmenler, yöneticiler ve veliler, bilinmeyenden korkmak, yeni yaklaşımlara güvenmemek veya değişimin öğrenciler üzerindeki etkisine ilişkin endişeler gibi çeşitli nedenlerle değişime dirençli olabilir.
  • Bürokrasi. Eğitim sistemi, karmaşık bürokrasisi nedeniyle genellikle yavaş değişir. Bu, yeni girişimlerin hayata geçirilmesini ve hayata geçirilmesini zorlaştırabilir.
  • Siyasi baskı. Okullar genellikle statükoyu korumak için siyasi baskı altındadır. Bu, çok radikal veya tartışmalı olarak görülen değişikliklerin uygulanmasını zorlaştırabilir.
  • Kanıt ihtiyacı. Okulların genellikle yeni bir yaklaşımı benimsemeye istekli olmadan önce etkili olduğuna dair kanıtları görmeleri gerekir. Yeni programların etkinliğine ilişkin verilerin toplanması ve analiz edilmesi zaman alabileceğinden, bu zor olabilir.

Bu zorluklara rağmen, aşağıda vurguladığım birçok başarılı eğitim değişikliği örneği var. Dijital Liderlik. Bu değişiklikler genellikle güçlü liderlik, net bir vizyon ve kilit paydaşların desteği gibi faktörlerin bir kombinasyonunu içerir. Değişimin neden bu kadar zor olduğunun nedenlerini anlayarak, okullarımızı iyileştirme çabalarını daha iyi destekleyebiliriz.

Bir Müdürün Düşünceleri: Değişim İçin Engelleri Aşmak

Eğitimde değişikliği daha başarılı hale getirmek için bazı ek ipuçları:

  • Küçük başla. Her şeyi bir anda değiştirmeye çalışmayın. Hızlı ve kolay bir şekilde uygulanabilecek küçük, ulaşılabilir hedeflerle başlayın.
  • Paydaşlardan kucaklama alın. Uygulamadan önce öğretmenlerin, yöneticilerin, velilerin ve diğer paydaşların değişikliği kabul ettiğinden emin olun.
  • Eğitim ve destek sağlayın. Öğretmenler ve yöneticiler, yeni değişiklikleri etkili bir şekilde nasıl uygulayacakları konusunda eğitime ihtiyaç duyarlar. Değişim sürecinden geçerken meslektaşlarından ve yöneticilerinden de destek almaları gerekir.
  • Değişimin etkisini ölçün. İstenen etkiye sahip olduğundan emin olmak için değişikliğin etkisi hakkında veri toplayın. Bu veriler, değişiklikte daha fazla iyileştirme yapmak için kullanılabilir.
  • Sabırlı ol. Değişim zaman alır. Sonuçları bir gecede görmeyi beklemeyin. Sabırlı ve ısrarcı olun, sonunda değişimin faydalarını göreceksiniz.

Zorluklara rağmen, değişim olumlu bir şey olabilir. Büyümemize ve öğrenmemize yardımcı olabilir ve yeni fırsatlara yol açabilir. Değişimi kucaklamayı öğrenebilirsek, kendimizi bir olasılıklar dünyasına açabiliriz.


Kaynak : https://esheninger.blogspot.com/2023/05/tackling-roadblocks-to-change.html

SMM Panel PDF Kitap indir