BESA, Oak için ‘yasadışı’ DfE planları konusunda yasal işlem yapmakla tehdit ediyor


İngiliz Eğitim Tedarikçileri Derneği, hükümetin sübvansiyonlar, satın alma ve danışmanlıkla ilgili kuralları ihlal ettiğini iddia ediyor

İngiliz Eğitim Tedarikçileri Derneği, hükümetin sübvansiyonlar, satın alma ve danışmanlıkla ilgili kuralları ihlal ettiğini iddia ediyor

BESA, Oak için 'yasadışı' DfE planları konusunda yasal işlem yapmakla tehdit ediyor

meşe akademisi
İngiliz Eğitim Tedarikçileri Derneği, Eğitim Bakanlığı’nın Oak National Academy’yi halkın eline geçirme planı üzerine yasal işlem için ilk resmi adımı attı.

Ticaret birliği BESA, taşınma sırasında istişareden “haksız ve yasa dışı bir şekilde dışlandığını”, çevrimiçi okula yönelik sübvansiyonların “yasadışı” olduğunu ve DfE’nin kararın eğitim hizmetleri piyasası üzerindeki etkisini gerektiği gibi değerlendirmediğini iddia ediyor.

Eğitim sekreteri Nadhim Zahawi, Mart ayında Oak’ın bu sonbaharda bir kol boyu ulusal müfredat organı olarak DfE’nin bir parçası olacağını doğrulamıştı.

Pandemi sırasında okullar arasında oldukça popüler olan ücretsiz çevrimiçi öğrenme materyalleri ile bunu “en büyük başarılarımızdan biri” olarak nitelendirdi.

Ancak BESA genel müdürü Caroline Wright, yasal işlem yapmaktan başka “başka seçeneği” olmadığını söyledi. Örgüt, önerilen adli inceleme iddiasıyla ilgili olarak bugün DfE’ye bildirimde bulundu.

Bu hareketin, yüzlerce İngiliz işletmesinin kendi müfredat kaynaklarını “haksız bir şekilde çoğaltacağı” ve yüz milyonlarca pound yatırımı ve yüzlerce işi tehdit edeceği konusunda uyardı.

Mektupta, “Hükümet, Oak’ı okullara hükümet onaylı içerik sunmak için Ofsted ile yakın çalışacak bir ulusal müfredat organına dönüştürmek istiyor gibi görünüyor” dedi.

Böyle bir hareket, öğretmenleri ve okulların istedikleri kaynakları kullanma özerkliğini “kısıtlamak” ile de tehdit ediyor, diye ekledi.

BESA’nın DfE’ye yazdığı mektupta, Kabine Ofisi rehberliğinin gerektirdiği şekilde, emsallere uygunluk ilkesini son çare olarak oluşturduğuna dair “hiçbir kanıt” bulunmadığı ileri sürülmektedir. Hükümet ayrıca, ALB’lerin, yaratılmalarını haklı çıkarmak için birden fazla testin karşılandığını göstermesi için düzenlenmesi gereken iş vakasını yayınlama taleplerini reddetmekle suçlanıyor.

Bu arada DfE, tekliflerinin etkisini gerektiği gibi değerlendirmemekle suçlanıyor. BESA, kendi incelemesinin, ankete katılan okulların yüzde 63’ünün DfE’nin pandemi sonrası ücretsiz müfredat içeriği oluşturmasına ve sağlamasına karşı olduğunu tespit ettiğini söyledi.

BESA ayrıca, ilkokulların sadece dörtte birinin ve onda birinin ücretsiz içeriğin ücretli içerikle karşılaştırıldığında iyi olduğuna inandığı bulgularını vurgulayarak “okulların ücretsiz müfredat içeriğine değer vermediğini” iddia etti.

Mektupta, DfE’nin kendi kararının “BESA anketlerinin ölçeği gibi herhangi bir şey üzerinde araştırma yapılmadan alındığı görülüyor” ve DfE’nin BESA araştırması olarak değerlendirdiği “kanıt” olmadığı bildiriliyor.

BESA, tekliflerin de gerektiği gibi “anlamlı istişare” yapılmadan ilerlediğini iddia ediyor. Devlet ihalelerinin “belirli ekonomik operatörleri gereksiz yere lehte veya aleyhte hale getirmek amacıyla” tasarlanmaması gereken kuralları da vurgulamaktadır.

BESA, İngiltere ve AB sübvansiyon kurallarının ihlal edildiği iddiasıyla ilgili daha fazla argüman sunarak, Oak için kamu finansmanını haklı çıkaracak bir “piyasa başarısızlığı” veya “öz sermaye mantığı” bulunmadığını öne sürüyor.

Wright, DfE’yi süreci duraklatmaya ve uygun bir istişare düzenlemeye çağırdı.

Yorum için DfE’ye başvuruldu.


Kaynak : https://schoolsweek.co.uk/oak-national-academy-besa-legal-action-unlawful-claim/

Yorum yapın

SMM Panel